Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Starzenie się społeczeństwa – skutki, przyczyny

2020-02-17

Starzenie się ludzi to naturalny proces biologiczny. Można go spowolnić na różne sposoby, ale nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Czy starzenie się społeczeństwa podlega tym samym zasadom? To dobre czy szkodliwe zjawisko?

 

Starzenie się społeczeństwa – definicja

 

Żeby odpowiedzieć na pytania postawione wyżej, przyjrzyjmy się, co kryje się pod pojęciem starzenia się społeczeństwa. To zwiększenie udziału starszych osób w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym zmniejszeniu się udziału w tej strukturze dzieci. Jest to proces, który postępuje już od wielu lat i nadal przybiera na sile. Zmiany demograficzne tego typu mają istotne znaczenie dla kraju ze względów ekonomicznych, jak i społecznych.

 

W ramach Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych corocznie publikowane są dane dotyczące sytuacji osób starszych i monitorujące starzenie się społeczeństwa polskiego. Statystyki pozwalają prognozować zmiany zachodzące w tym obszarze i odpowiednio na nie reagować.

 

Opisywany proces nie jest specyficzny wyłącznie dla struktury demograficznej ludności polski. Sytuacja dotyka ogółu światowej populacji. Świadczą o tym raporty realizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych czy biuro statystyczne Unii Europejskiej. W publikacji Eurostatu czytamy np., że według prognoz: „w latach 2018–2100 odsetek ludności w wieku produkcyjnym będzie spadał do roku 2100, a osoby starsze będą prawdopodobnie stanowiły rosnący udział ogółu ludności. Do 2100 r. odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie do 31,3 % ogółu ludności UE-28, w porównaniu z 19,8 % w 2018 r.”

 

Z kolei: „w końcu 2018 r. liczba ludności Polski wyniosła 38,4 mln, w tym ponad 9,5 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (niespełna 25%). W latach 1989-2018 liczba osób w starszym wieku wzrosła o ponad 3,9 mln, w tym największy liczebny wzrost o niespełna 1 mln odnotowano dla grupy 65-69 latków. Udział osób w wieku co najmniej 60 lat w ogólnej populacji wzrósł o ponad 10 punktów procentowych, tj. z 14,7% w 1989 r. do 24,8% w 2018 r. (w tym czasie odsetek dzieci i młodzieży zmniejszył się o ok. 12 p. proc.)”.

 

Co wpływa na starzenie się społeczeństwa w Polsce?

 

Dlaczego tak się dzieje, dlaczego teraz zwiększa się udział osób starszych w ludności na świecie czy ludności w Polsce? Zjawisko to jest spowodowane wydłużeniem się życia osób starszych i jednoczesnym spadkiem przyrostu naturalnego.

 

Wzrasta długość życia seniorów ponieważ na przestrzeni lat poprawiły się warunki bytowe, jest większy dostęp do ochrony zdrowia, usprawniła się profilaktyka. Z kolei maleje liczba dzieci pojawiających się na świecie. Zmienił się model rodziny, młodzi ludzie później decydują się na to, by zostać rodzicami.

 

Konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa

 

Starzenie się społeczeństwa stawia wiele wyzwań przed polityką społeczną państw. Potrzebne są nakłady na opiekę zdrowotną osób starszych, zapewnienie im odpowiednich standardów życia. Zmniejszenie liczby urodzeń powoduje, iż coraz mniej osób będzie pracowało na przyszłe świadczenia (np. renty, emerytury).

 

Zmieniająca się struktura wieku społeczeństwa jest także przyczyną zwolnień w gospodarce – ze względu na brak odpowiedniego personelu w firmach. Coraz częściej więc pracodawcy kierują swój wzrok ku starszym i bardziej doświadczonym pracownikom, ponieważ młodych ludzi jest zbyt mało, nie są wstanie zaspokoić potrzeb kadrowych.

 

Konieczne jest również podjęcie kroków prowadzących do aktywności seniorów w różnych dziedzinach życia – ułatwienie dostępu do kultury, do nowych rozwiązań technologicznych, włączenie w działania społeczne czy obywatelskie.

 

Przeczytaj także: