Sumienność w pracy - dlaczego popłaca? 2019-03-18

Sumienność - co to znaczy?

 

Wśród wielu ogłoszeń o pracę bardzo często pojawia się wymaganie, by kandydat był sumienny. Co to tak naprawdę znaczy i dlaczego jest pożądaną cechą?

 

System zatrudniania opiera się na różnych zasadach. Raz pracodawcy może chodzić o zlecenie zadań, w których on sam się nie specjalizuje (by np. rozwinąć zupełnie nowy dział w przedsiębiorstwie). Czasem też ważne dla właściciela jest znalezienie dodatkowych rąk do pracy, w tej samej, znanej mu dziedzinie – aby np. dla przyspieszenia procesu w większej liczbie osób zajmować się jednym zagadnieniem.

 

Jednak niezależnie od tego, z jakiej przyczyny przyjmuje się pracownika – przełożony chce, by nowy członek załogi wykonywał swoje obowiązki sumiennie. Nie zamierza poprawiać jego zadań, znajdować błędów, których naprawa będzie wymagała dużego nakładu czasu.

 

Dlatego właśnie zależy nam na sumiennym pracowniku - na takim, który dokładnie wykona swoje zadania. Rzetelnie podejmie się analizy obowiązków, nie przeoczy istotnych informacji ani nie zbagatelizuje pojawiających się problemów.

Fakt, że możemy zaufać danym osobom, daje bardzo duży komfort. Nie musimy ich kontrolować, wiedząc, że wykonają swoje zadania najlepiej jak potrafią, a w razie problemów zgłoszą się po pomoc.

 

Sumienność pracownika jest również korzystna dla niego samego - wykonując skrupulatnie zadanie, uniknie pomyłek. Oszczędzi mu też dużo czasu, jeśli od razu zrealizuje wszystkie aspekty powierzonego zadania. Dzięki skrupulatności i sumienności zdobędzie zaufanie i szacunek nie tylko przełożonego ale też współpracowników. To z kolei może wpłynąć na jego pozycję w strukturach firmy.

 

Cechy dobrego pracownika - sumienność

 

Jeśli rekrutuje się pracownika, który deklaruje sumienne wykonywanie obowiązków, należy pamiętać, żeby sprawdzić to w dłuższym okresie. Można bowiem sumienność pomylić z zapałem początkującego. Pierwsze zadania nowo zatrudniona osoba wykona z zadowalającymi efektami, chcąc wywrzeć dobre wrażenie, natomiast po otrzymaniu stanowiska istnieje prawdopodobieństwo, że entuzjazm osłabnie.

 

Sumienność w pracy jako cecha dobrego pracownika nie powinna być zależna od stażu, długości kariery. Nie polega też na jednorazowym zdarzeniu, zaangażowaniu tylko w jeden projekt, ulubione zadanie. Ważne jest, by charakteryzowała codzienne wykonywanie obowiązków służbowych, nawet tych najbardziej rutynowych.

 

Sumienna praca

 

Przy omawianiu tej cechy warto zaznaczyć, że sumienność jest obowiązkiem pracownika, o czym mówi art. 100. Kodeksu pracy: „pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.”

 

Podczas nawiązania stosunku pracy pracownik jest więc zobowiązany do należytego wykonywania powierzonych mu zadań. Oczywiście - na miarę umiejętności i kwalifikacji. Niewywiązywanie się z takich ustaleń może grozić nałożeniem odpowiednich sankcji.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj