Sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w marcu 2022 roku

 
Sytuacja na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w marcu 2022 roku

Szukasz posady w Zachodniopomorskiem, zaczynasz przeglądać oferty pracy w Szczecinie, Stargardzie, Koszalinie czy innej miejscowości w województwie? Zapoznaj się z aktualną sytuacją na tutejszym rynku zatrudnienia. Urząd Statystyczny w Szczecinie opublikował właśnie Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w marcu 2022 r. Oto kluczowe dane uwzględnione w tym sprawozdaniu.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim

 

Przeciętne zatrudnienie podawane jest w przeliczeniu na pełne etaty. W końcu marca w województwie zachodniopomorskim było ono na poziomie 196,1 tys. Wzrosło tym samym o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 4,5% rok do roku.

 

Najwięcej etatów generowały:

 

  • przetwórstwo przemysłowe – 86,1 tys.,
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych – 33,2 tys.,
  • transport i gospodarka magazynowa – 19,0 tys.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

 

Pod koniec marca 2022 r. stopa bezrobocia w Polsce była na poziomie 5,4%. Wartość wskaźnika obliczona dla województwa zachodniopomorskiego była wyższa – 7,1%. Zachodniopomorskie cechuje duże zróżnicowanie terytorialne, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia rejestrowanego. Jak czytamy w sprawozdaniu:

 

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: białogardzki (17,0%, wobec 18,6% w marcu 2021 roku), choszczeński (15,9%, wobec 17,9%), łobeski (15,7%, wobec 17,4%), kamieński (14,8%, wobec 16,3%) oraz szczecinecki (14,4%, wobec 16,5%), a o najniższej – m. Szczecin (3,3%, wobec 4,1%), m. Świnoujście (4,1%, wobec 6,4%), goleniowski (4,3%, wobec 7,1%), kołobrzeski (4,4%, wobec 5,9%), policki (4,5%, wobec 5,1%) i m. Koszalin (5,6%, wobec 6,5%).

 

Dla porównania sprawdź także, jak wyglądał rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w lutym 2022 roku.

 

Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy w województwie zachodniopomorskim

 

Na koniec marca 2022 r. w zachodniopomorskich urzędach pracy zarejestrowanych było 44,1 tys. bezrobotnych. W ciągu tego miesiąca wpłynęło 8,2 tys. ofert pracy. Na jedno ogłoszenie od pracodawcy przypadało 8 osób.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób) wynosiło w marcu 2022 r. w Polsce 6665,64 zł brutto. W województwie zachodniopomorskim przeciętna płaca była nieco niższa – na poziomie 6030,21 zł brutto.

 

Przeciętnie najwięcej zarabiano w sekcjach PKD:

 

  • informacja i komunikacja – 9510,19 zł brutto,
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 8427,11 zł brutto,
  • górnictwo i wydobywanie – 7107,30 zł brutto.

 

Z kolei najniższe zarobki odnotowano w sekcjach PKD:

 

  • zakwaterowanie i gastronomia – 4492,72 zł brutto,
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych – 5274,41 zł brutto,
  • budownictwo 5479,69 zł brutto.

 

Źródło danych: UP w Szczecinie

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty