Tajemnica wynagrodzenia - o czym musisz wiedzieć

2019-07-12

Tajemnica służbowa - Kodeks pracy

 

Według przepisów Kodeksu pracy pracownik musi zachować w tajemnicy informacje, które mogłyby narazić właściciela przedsiębiorstwa na szkodę. Nie jest jednak dokładnie określone, jakiego typu dane uważa się w tym przypadku za istotne. Najczęściej przyjmuje się, że są to wszelkie dane odnoszące się do wielkości produkcji, wysokości stosowanych marż, aktualnych i potencjalnych klientów, dostawców, danych technicznych i technologicznych oraz handlowych. Obecnie coraz częściej zakres informacji, których nie można udostępniać, jest zawarty w umowie o pracę. Czy wysokość wynagrodzenia też jest objęta tajemnicą?

 

Tajemnica wynagrodzenia - kogo obowiązuje

 

Kwestia zarobków może budzić nie lada emocje, zwłaszcza kiedy dowiadujemy się, że osoba wykonująca te same obowiązki, otrzymuje wyższą pensję. Czy każdego obowiązuje tajemnica wynagrodzenia? Problem polega na tym, że ujawniając swoją wypłatę, możemy się liczyć nawet ze zwolnieniem. Czy jest to zgodne z prawem? Co zrobić, by mieć pewność, że w naszym zakładzie nie dochodzi do przypadków dyskryminacji płacowej?

 

W 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Unii Europejskiej dotyczące danych osobowych (powszechnie zwane RODO). Według tej ustawy wynagrodzenie zaliczane jest do danych osobowych, a to oznacza, że administratorzy nie mają prawa ujawniać takich informacji osobom trzecim. Administratorem jest w tym wypadku osoba zatrudniająca, a nie zatrudniona. Natomiast coraz więcej pracodawców powołuje się na fakt ochrony danych osobowych i zawiera w umowie o pracę klauzulę poufności wynagrodzenia. Z tego powodu powszechnie uważa się, że podwładni nie powinni rozmawiać na temat swoich zarobków.

 

Zgodnie z prawem nie ma przeszkód, aby pracownicy informowali się o wysokości pensji. Można także zapytać przełożonego o zarobki osób na podobnych stanowiskach. Natomiast zabroniona jest próba pozyskania informacji o wynagrodzeniu konkretnej osoby. Powyższe zapisy mają na celu przeciwdziałać dyskryminacji płacowej.

Pracownicy muszą pamiętać, że ujawnianie informacji dotyczącej pensji konkurencyjnym firmom, jest niezgodne z prawem. Wtedy można zastosować wyżej wymienioną zasadę tajemnicy służbowej.

 

Konsekwencje ujawnienia zarobków

 

Warto podkreślić, że tak naprawdę klauzula o poufności  wynagrodzenia nie jest zgodna z prawem. Jeśli pracodawca zawarł w umowie o pracę klauzulę, to i tak nie może wymagać od podwładnych jej przestrzegania. Wynika to z faktu, że wszystkie zapisy w umowach, które są mniej korzystne niż zasady zawarte w Kodeksie pracy, nie mają racji bytu. W związku z tym przełożony nie ma prawa upominać lub karać podwładnych, jeżeli rozmawiają o wysokości zarobków.

 

Właściciele firm muszą pamiętać, że w przypadku ujawnienia przez nich pensji zatrudnionych osób, dochodzi do naruszenia dóbr osobistych. W takiej sytuacji trzeba liczyć się z procesami sądowymi oraz dużymi odszkodowaniami.

 

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia wszystkich informacji (w tym o zarobkach) w przypadku postępowania sądowego. Dzieje się tak na żądanie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organów podatkowych, PIP-u i ZUS-u.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj