Wybrana kategoria

Technolog żywności - na czym polega praca, wymagania, zakres obowiązków, zarobki

2019-03-21

Technologia żywności - na czym polega praca


Przemysł spożywczy jest dziedziną gospodarki, która bardzo szybko się rozwija. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników, posiadających odpowiednie wykształcenie z zakresu technologii żywienia. Osoby, które zajmują takie stanowisko, często błędnie postrzega się jako dietetyków. Czym zatem zajmuje się wykwalifikowany technolog żywienia?

Osoba, która zdecydowała się na taką ścieżkę rozwoju, będzie odpowiedzialna za przygotowywanie receptur, instrukcji oraz norm produkowania pożywienia dla danego zakładu. Opracowane strategie należy później wprowadzić w życie. Do zadań technologa żywności należą również: nadzór nad ich zastosowaniem. Wiąże się to nie tylko z kontrolą pracy ludzi oraz maszyn, ale także z odpowiedzialnością za jakość surowców, które wykorzystywane są w czasie realizowania zadań.

 

Technolog żywności - gdzie znajdzie pracę


Po ukończeniu odpowiedniego kierunku można znaleźć posadę w zakładach produkcji żywności. Taka droga rozwoju jest najczęściej wybierana przez absolwentów technologii żywności. Specjaliści zajmują się także kontrolą procesów przetwarzania surowców roślinnych, dlatego mogą znaleźć zatrudnienie w sanepidzie. Inne miejsca pracy to profesjonalne laboratoria badawcze, hale produkcyjne lub chłodnie, które specjalizują się w przechowywaniu pożywienia.

 

Technolog żywienia - wymagania


Technolog żywności jest często mylony z technikiem. Do pracy na tym drugim stanowisku wystarczy ukończenie szkoły policealnej. Jednak dużo większe szanse na znalezienie dobrze płatnej posady mają osoby, które zdecydowały się na kształcenie na wyższej uczelni i mogą pochwalić się dyplomem z zakresu technologii żywności. Ważna jest także kompleksowa wiedza z zakresu biologii i chemii. Oprócz tego wykwalifikowany podwładny powinien być zaznajomiony z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa żywności. W tym zawodzie można wyróżnić cztery podstawowe kierunki rozwoju: przetwórstwo rybne, mleczarskie, cukrownictwo oraz chłodnictwo.


Technolog żywienia - zakres obowiązków


Do obowiązków technologa żywności należą między innymi: monitorowanie procesu produkcyjnego, wsparcie merytoryczne dla pracowników i kierowników poszczególnych działów, sporządzanie nowych i modyfikacja już istniejących procedur wytwarzania żywności, opracowywanie standardów kontroli oraz dokumentacji produktowej, a także czuwanie nad jakością artykułów spożywczych.

 

Technolog żywności - zarobki


Zarobki technologa żywności zależą od posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia. Osoby, które ukończyły studia wyższe, mogą liczyć na większe wynagrodzenie, które najczęściej mieści się w przedziale od 3 do 5 000 zł brutto. Różnice te mogą wynikać między innymi z wielkości zakładu oraz miejsca, w którym się znajduje. Jeżeli piastujemy przy tym stanowisko kierownicze, to nasza pensja może znacznie wzrosnąć.

Przeczytaj także: