Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego

2019-02-12

Urlop okolicznościowy

 

Urlop okolicznościowy, jak sama nazwa wskazuje, udzielany jest ze względu na szczególne sytuacje w życiu pracownika. Może mieć wymiar jednego dnia (w sytuacji ślubu dziecka, pogrzebu babci, dziadka, siostry, brata, teściowej, teścia albo osoby, która była na utrzymaniu pracownika bądź pod jego opieką) albo 2 dni (w przypadku ślubu pracownika, narodzin jego dziecka, zgonu matki, ojca, dziecka, macochy lub ojczyma).

 

Warto pamiętać, że w powyższych sytuacjach przysługuje nam urlop okolicznościowy, a urlop wypoczynkowy jest od nich zupełnie niezależny. Pracownikowi korzystającemu z wolnego wypłaca się 100% wynagrodzenia.

 

Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego - zasady i przepisy

 

Jeśli pracownik znajduje się w jednej ze wspomnianych sytuacji, przedstawia pracodawcy pisemny wniosek o urlop okolicznościowy. Śmierć matki czy kogoś z bliskich, narodziny dziecka oraz każdy inny powód powinien zostać w tym piśmie określony.

 

Co jednak, gdy chcielibyśmy wnioskować o urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego? Celem urlopu okolicznościowego  jest umożliwienie pracownikowi uczestniczenia w ważnych uroczystościach rodzinnych, organizacji ich i załatwienia wszelkich formalnych spraw. Aby zatrudniony mógł się na tym skupić, pracodawca daje mu dzień lub dwa dni wolne.

 

W przypadku śmierci rodzicaurlop okolicznościowy będzie przydatny, aby np. załatwić formalności związane z pogrzebem. Jeśli dana osoba przebywa w tym czasie na urlopie wypoczynkowym, pracodawca nie zwalnia jej od obowiązków (nie są one bowiem podczas tego urlopu wykonywane). Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do przerwania urlopu wypoczynkowego i udzielenia pozostałej jego części jedynie w 4 przypadkach: „czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego”. Zaistnienie przesłanek do wzięcia urlopu okolicznościowego nie jest więc jednym z powodów, aby urlop wypoczynkowy przerwać czy przesunąć.

 

Czy urlop okolicznościowy można wykorzystać w innym terminie

 

Czy urlop okolicznościowy można wykorzystać w innym terminie? Odpowiedzieć na to pytanie należy twierdząco, pod warunkiem, że czas w którym pracownik chciałby wziąć wolne, jest ściśle powiązany z sytuacją uprawniającą do tego zwolnienia. Na przykład, gdy rodzi się dziecko, ojciec może skorzystać z urlopu okolicznościowego w dniu narodzin, ale także gdy chce odebrać matkę i noworodka ze szpitala kilka dni później.

 

Co ważne, jeżeli dana sytuacja uprawnia do 2 dni wolnych – nie ma obowiązku, aby następowały one po sobie. Np. w przypadku śmierci rodzica urlop można podzielić i niekoniecznie musi się on pokrywać z datą pogrzebu. Warto także pamiętać, że za niewykorzystanie tych dni wolnych pracownikowi nie przysługuje ani ekwiwalent pieniężny, ani wydłużenie urlopu wypoczynkowego. Jak już zostało wspomniane – urlop okolicznościowy jest ściśle związany z ważnym wydarzeniem w życiu osobistym pracownika i może być wykorzystany jedynie w ramach określonych sytuacji.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj