Wybrana kategoria

Usługi rolnicze: co to znaczy, dofinansowanie, jak zacząć

2021-07-07

Świadczenie usług rolniczych może być bardzo intratnym sposobem na prowadzenie działalności zarobkowej na wsi, alternatywą do uprawy własnego pola czy hodowli zwierząt. Jak zacząć taki biznes i czym właściwie są usługi dla rolnictwa?

 

Usługi rolnicze – co obejmują?

 

Nawożenie, głęboszowanie, orka, prasowanie słomy, zbiór zbóż… Wykaz prac, które zaliczają się do usług rolniczych, jest bardzo długi. Prawną ich definicję znajdziemy w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli Ustawie o VAT.

 

Zgodnie z art. 2. pkt. 21 przez usługi rolnicze rozumie się:
a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich
(PKWiU ex 01.62.10.0),
b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),
c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),
d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0).

 

Dotacje na usługi rolnicze: zasady

 

Jak w każdym biznesie, tak i w usługach rolniczych, opłacalność to podstawowa kwestia, jaką bierze się pod uwagę. Maszyny rolnicze są bardzo drogie i wymagają dużego wkładu na początek. Warto więc sprawdzić, jakie mamy szanse na zewnętrzne środki. Kredyt nie jest jedynym rozwiązaniem, bowiem można ubiegać się również o dotacje unijne na usługi rolnicze.

 

Nabory wniosków zależą od dostępności środków, warto na bieżąco sprawdzać, jakie są aktualne opcje. Wszelkie informacje znajdziemy na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przykładowo do 15 lutego 2021 r. trwał nabór wniosków o pomoc w ramach programu "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych". Wnioskować o dotacje mogły osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które jako mikro lub małe przedsiębiorstwa świadczą usługi rolnicze w zakresie następujących kodów PKD:
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

 

Usługi rolnicze – jak założyć własną działalność?

 

Aby uzyskać dofinansowanie na usługi rolnicze, trzeba założyć działalność. Usługi rolnicze nie wchodzą w zakres działalności rolniczej, są tak zwaną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Niemniej może je prowadzić zarówno rolnik ubezpieczony w KRUS-ie (pod pewnymi warunkami), jak i osoba niezwiązana wcześniej z rolnictwem. Formalności wygodnie załatwimy przez internet – wystarczy zarejestrować się w CEIDG.

 

Przeczytaj także: