Zatrudnienie małżonka – zasady, konsekwencje, korzyści

2019-08-13

Niektóre pary uwielbiają spędzać wspólnie czas. I nie chodzi tylko o czas wolny. Zdarza się, że przedsiębiorcza żona zatrudnia męża albo odwrotnie – zatrudnienie żony przez męża pozwala obojgu wspólnie budować sukces firmy. Na jakich zasadach jest to możliwe?

 

Zatrudnienie współmałżonka – zasady


Z czym wiąże się zatrudnienie rodziny w firmie? Procedury są dokładnie takie same, jak przy przyjmowaniu osób niespokrewnionych. Pracownik na pełen etat musi otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie. Należy prowadzić jego dokumentację pracowniczą, odprowadzać składki ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje zatrudnionego w firmie małżonka jako osobę współpracującą (która pomaga w prowadzeniu działalności i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym). Co ważne, składki za męża czy żonę odliczane są w takiej sytuacji jak za przedsiębiorcę z dużym ZUS-em.

Zatrudnienie małżonka na umowę zlecenie przebiega na identycznych zasadach jak zatrudnienie każdej innej osoby. Należy odprowadzać składki ZUS w wysokości adekwatnej do kwoty wynagrodzenia, przy czym składka chorobowa jest dobrowolna.

 

Zatrudnienie małżonka – konsekwencje

 

Jeszcze w 2018 r. zatrudnienie żony czy męża oznaczało dla rodziny duży koszt. Po pierwsze wynagrodzenie nie obniżało podatku dochodowego firmy – nie było kosztem prowadzenia działalności i po drugie, zatrudniona osoba od swojej pensji musiała zapłacić podatek. Zmiany prawne wprowadzono, aby poprawić sytuację mikro-, małych i średnich firm rodzinnych. Obecnie więcej pieniędzy zostaje w portfelu przedsiębiorcy, któremu pomaga partner. Należy też wspomnieć, że omawiane zasady dotyczą tylko małżeństw, a nie osób w związkach nieformalnych.

 

Zatrudnienie małżonka w firmie – korzyści

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się: „wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki...”

Do końca 2018 roku przepisy dotyczące zatrudniania rodziny, a właściwie związanych z tym kosztów prowadzenia działalności, nie były tak korzystne. W koszty, które przecież obniżają kwotę podatku dochodowego, wliczało się jedynie wystawione przez męża lub żonę faktury. Przepisy poniekąd dyskryminowały firmy rodzinne, a zatrudnianie bliskiej osoby było mało opłacalne. Obecnie można traktować pensję współmałżonka, a także małoletnich dzieci, jako koszt, ale należy pamiętać, że musi być ona faktycznie wypłacana.


Jak najkorzystniej zatrudnić współmałżonka


Na jakiej umowie możliwe jest zatrudnienie współmałżonka? Nie ma przeszkód, by z partnerem podpisać umowę o pracę, umowę o dzieło, a także umowę-zlecenie. Jeśli mąż czy żona także prowadzi działalność gospodarczą może wystawiać faktury i współpracować na zasadach B2B. Zatrudnianie rodziny w firmie prywatnej jest dopuszczalne i w tym zakresie przedsiębiorcy mają swobodę w podpisywaniu umów. Mogą zatem przyjąć do pracy nie tylko współmałżonka, ale też dziecko czy rodzica.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj