Wybrana kategoria

Zła atmosfera w pracy

2019-10-15

Dobre warunki zatrudnienia, wysokie wynagrodzenie i perspektywy rozwoju zawodowego to nie wszystko. Bardzo ważnym czynnikiem w pracy są też właściwe relacje ze współpracownikami i przełożonym.

 

Niemiła atmosfera w pracy – co na nią wpływa

 

Każdy pracownik wnosi do miejsca zatrudnienia nową jakość – nie tylko umiejętności i kwalifikacje, które wykorzystuje do wykonywania obowiązków służbowych, ale również niepowtarzalną osobowość, przyzwyczajenia i upodobania. Dlatego tak ważne jest, by każdy członek zespołu odnosił się do innych z zachowaniem zasad współżycia społecznego, to znaczy z szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością.

 

Niestety nie zawsze tak jest. Na złą atmosferę w pracy może mieć wpływ wiele czynników, między innymi:
• niewłaściwa organizacja pracy (np. niesprawiedliwy podział obowiązków),
• faworyzowanie przez przełożonego pewnych pracowników,
• dyskryminacja niektórych osób,
• przeciążenie pracą,
• poczucie niestabilności zatrudnienia,
• nadmierny stres,
• plotki,
• niewłaściwe zarządzanie zespołem,
• brak właściwej komunikacji między pracodawcą a zatrudnionymi (na przykład dotyczącej kondycji przedsiębiorstwa),
• zła wola pracownika, który celowo chce zaszkodzić innym.

 

Jak poradzić sobie ze złą atmosferą w pracy

 

Strategia radzenia sobie z nieprzyjemną atmosferą w pracy jest uzależniona od tego, co ją wywołuje. Jeśli jest to efekt niewłaściwego zachowania się któregoś z pracowników, stosowania mobbingu, bądź łamania przepisów prawa pracy w inny sposób, wówczas sprawę tę nalezy zgłosić pracodawcy, działowi kadr lub Państwowej Inspekcji Pracy. W tym wypadku warto przede wszystkim starać się zachować spokój i profesjonalizm, a także postarać się udokumentować nieprawidłowości.

 

Jeśli wina leży po stronie firmy, która nieumiejętnie zarządza personelem, ale nie łamie przy tym przepisów, wówczas mimo wszystko również warto zgłosić ten fakt przełożonym bądź do działu kard. Niewłaściwy rozkład pracy nie musi być efektem złej woli, ale niedopatrzenia. Dobrym pomysłem jest poruszenie tego tematu podczas rozmowy podsumowującej czy skorzystanie z ankiety ewaluacyjnej (jeśli firma je stosuje).

 

Czasami problem złej atmosfery można rozwiązać, nie odwołując się do zewnętrznych organów firmy czy instytucji, ale po prostu starając się poprawić komunikację w zespole. W tym wypadku warto studzić emocje. Pomocny może być tu również coach.

 

Zła atmosfera w pracy – wypowiedzenie pracownika

 

Zdarza się, że za toksyczną atmosferę w pracy odpowiada konkretna osoba, która zachowuje się w sposób negatywnie wpływający na współpracowników.

 

Dla pracodawcy może być to wystarczający powód, by wypowiedzieć takiemu podwładnemu umowę o pracę. Zgodnie z art. 100. Kodeksu pracy: „Pracownik jest obowiązany (…) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”.

 

Za niestosowanie się do tej reguły można uznać na przykład mobbing, dyskryminację, pomówienia, groźby czy nawet nieuprzejme odnoszenie się do innych. Niemniej pracodawca musi potrafić udowodnić, że rzeczywiście doszło do naruszenia ogólnie przyjętych zasad.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj