Wybrana kategoria

ZUS+ – co to? Dla kogo?

2020-01-24

Składki ZUS dla przedsiębiorców to spore stałe obciążenie finansowe, zwłaszcza na początku działalności gospodarczej. Aby prowadzenie firmy było opłacalne, małe podmioty mogą skorzystać z preferencyjnych warunków. Jednym z rozwiązań jest „ZUS+”. Na czym polega? Jak z niego skorzystać?

 

ZUS+ – definicja

 

„ZUS+”, „mały ZUS plus”, „mała działalność gospodarcza plus”. Pod tymi trzema nazwami kryje się ta sama ulga ZUS dla przedsiębiorców. Zacznie obowiązywać 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki, będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenie społeczne – liczone od podstawy wymiaru zależnej od dochodów. Składka zdrowotna jest płacona w pełnej wysokości. Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia firmy.

Warto pamiętać, że niższy ZUS jest dobrowolny i aby do niego przystąpić, trzeba złożyć wniosek. Korzystanie z ulgi ma jednak pewne konsekwencje dla przedsiębiorcy. Mniejsze niż pełne składki ZUS oznaczają niższe świadczenia – chorobowe, rentowe i emerytalne.  


Kogo dotyczy ZUS+?

 

„Mały ZUS+” to następca obowiązującego do końca stycznia 2020 programu „mały ZUS”. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
- przez cały 2019 r. mieli nie wyższy niż 120 000 zł przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli działalność była prowadzona krócej niż rok, limit będzie proporcjonalnie mniejszy),
- prowadzili działalność w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni,
- złożą wniosek do ZUS-u (nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z małego ZUS-u w styczniu 2020 r. – ulga automatycznie się przedłuża),
- rozliczali się inaczej niż na karcie podatkowej i jednocześnie nie korzystali ze zwolnienia z VAT.

By nie nadużywać ulgi i nie prowokować sytuacji, w której pracodawcy zastępują etaty umowami B2B, ale na tych samych zasadach co umowy o pracę, z ulgi nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy działają na rzecz byłych pracodawców. Ponadto składka ubezpieczeniowa nie jest obniżana m.in. twórcom i artystom, przedstawicielom wolnych zawodów, wspólnikom spółek: jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.


ZUS+ – jak obliczyć?

 

Wysokość składek ZUS od lutego będzie zależeć od dochodu przedsiębiorcy. A nie jak dotychczas od jego przychodu. Jak ją obliczyć?

Należy wykonać następujące kroki:

  1. Wyliczyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za rok poprzedni – roczny dochód dzieli się przez liczbę dni prowadzenia działalności, a wynik mnoży przez 30 i zaokrągla do pełnych groszy (w górę > 05 gr, w dół < 0,5 gr).
  2. Ustalić podstawę składki – przeciętny miesięczny dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5 (wynik zaokrągla się jak wyżej).
  3. Porównać wynik z minimalnym i prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym:
  • wynik nie może być niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku,
  • wynik nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Niższy niż 30% wynik oznacza, że podstawa wymiaru będzie podniesiona do 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne to określone procenty od podstawy wymiaru:
    • 19,52% na ubezpieczenie emerytalne,
    • 8,00% na ubezpieczenia rentowe,
    • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe,
    • 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe.

Przeczytaj także: