Jak wybrać studia podyplomowe?

2019-09-23

Studia podyplomowe – dla kogo


O ile przy wyborze kierunku studiów pierwszego stopnia podążamy raczej za intuicją, to te podyplomowe są już odzwierciedleniem naszego postrzegania rynku pracy. Nie chodzi tu o statystyki, a raczej nasze doświadczenie zawodowe i prawdziwą chęć podnoszenia kwalifikacji. Pewnie dlatego np. absolwent stosunków międzynarodowych zasiada w ławce na podyplomówce z marketingu, a magister filologii duńskiej lub szwedzkiej pozyskuje wiedzę z obszaru… audytu.

Nic w tym dziwnego. W młodym wieku nie zawsze wiemy w 100%, co chcemy robić zawodowo, a rzeczywistość często weryfikuje marzenia. Z drugiej strony, jeśli zdobyliśmy już praktykę, to wiemy, że możemy dodać do niej inne umiejętności. Wtedy wachlarz możliwości zawodowych zaczyna się otwierać i zaproszeń do współpracy możemy mieć więcej.

 

Podyplomówka po licencjacie – czy jest możliwa


Pamiętajmy, że ta opcja kształcenie dotyczy osób, które uzyskały już wyższe wykształcenie. Można zatem zapisać się na studia podyplomowe po licencjacie, magisterce czy uzyskawszy tytuł inżyniera, niekoniecznie na tym samym wydziale, na którym studiowało się wcześniej. Formalne wymagania dla kandydatów zależą nie tylko od programu nauczania, ale też od placówki. Ta forma kształcenie może być prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

 

Ile trwają studia podyplomowe


Zgodnie z art. 8a. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym: „Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.” Najczęściej ich długość nie przekracza 4 semestrów – czyli 2 lat nauki. Dla osób aktywnych zawodowo wygospodarowanie czasu na naukę, nawet w trybie niestacjonarnym, może być dość trudne. Warto też wziąć pod uwagę fakt, że niektóre studia podyplomowe kończą się złożeniem pracy końcowej albo egzaminem.


Studia podyplomowe – jak wybrać


Studia podyplomowe to z pewnością finansowe wyznawanie, dlatego dobrze jest postawić na takie, które popchną karierę do przodu. Przy wyborze kierunku nie ma jednoznacznych reguł. Jeżeli jesteśmy już na rynku pracy, to zwróćmy uwagę na potrzeby pracodawców i poszukajmy obszarów, w których podyplomówka zbuduje naszą przewagę konkurencyjną. Jeśli kierunek nie do końca pokrywa się z wykonywaną pracą, uzupełnia wiedzę posiadaną już przez daną osobę lub otwiera zupełnie nowe drzwi do zdobycia celu.

Np. informatyk w małej firmie może zdecydować się na naukę na kierunku związanym z zarządzaniem projektami. W dużych przedsiębiorstwach umiejętność zarządzania jest potrzebna również w działach IT. Połączenie sprawdzonych w praktyce kompetencji zawodowych z wiedzą w nowym obszarze daje duże pole do rozwoju kariery.

Jak wybrać studia podyplomowei o czym pamiętać, by były one przydatne? Należy dokładnie prześledzić program zajęć. Może on być realizowany na każdej uczelni w odmienny sposób. Poza nim ważne są certyfikaty. Często do danej uczelni przekonują nas osoby prowadzące zajęcia. To ważne, aby miały ciekawe doświadczenie zawodowe. Zajęciom teoretycznym powinny towarzyszyć zajęcia praktyczne czy spotkania z autorytetami w danych dziedzinach. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ma powodować pozytywne skojarzenia u naszego pracodawcy. Warto wziąć ten aspekt pod uwagę i sprawdzić, jakie uczelnia ma doświadczenie, ile edycji studiów się odbyło, ilu słuchaczy je ukończyło.

Przy dokonywaniu wyboru warto kierować się swoimi zainteresowaniami. Połączenie własnych pasji z rzetelną i ugruntowaną wiedzą jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Karierę robią ci, którzy rozwijają swoje mocne strony i permanentnie uzupełniają braki. Zgłębienie nowych dziedzin poprawia komunikację i ułatwia dialog w biznesie. To też spora satysfakcja dla nas samych. Stajemy się ekspertami w nowych obszarach.

Przeczytaj także:

Skomentuj