Skąd wziąć pieniądze na pierwszą firmę? 2014-10-29

Brak środków na założenie własnej działalności gospodarczej, pieniędzy na zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu to pierwsza i podstawowa bariera, która hamuje przedsiębiorczość pomysłowych młodych ludzi. Doskonałym wsparciem dla tej grupy jest rządowy program "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie". Trwają właśnie prace przygotowawcze nad jego drugą edycją. Z pożyczek będzie można wreszcie skorzystać w całym kraju!

Pilotażowa część programu ruszyła niespełna rok temu – w grudniu 2013 r. z pierwszych pożyczek mogli skorzystać przyszli przedsiębiorcy z trzech województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. W ramach przygotowywanej obecnie, drugiej tury programu z pieniędzy na założenie własnej firmy będzie można skorzystać już na terenie całej Polski. Do 2021 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce przeznaczyć na ten cel ok. 500 mln złotych.

By mieć szansę na pożyczkę na preferencyjnych zasadach, w ramach pilotażu trzeba było należeć do jednej z trzech grup: być studentem ostatniego roku, absolwentem studiów wyższych lub szkoły średniej maksymalnie do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego. W ramach kolejnej odsłony programu z możliwości uzyskania pożyczki będą mogły skorzystać także osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Już w listopadzie Bank Gospodarstwa Krajowego ma podpisać umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą udzielać pożyczek bezpośrednio na terenie każdego z województw. Po ich wyborze ogłoszony zostanie nabór wniosków od potencjalnych pożyczkobiorców.

Nie tylko innowacje

 

W ramach pilotażu można było pożyczyć maksymalnie 60 tys. złotych na 7 lat. W październiku preferencyjne oprocentowanie pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wynosiło zaledwie 0,56 proc. Pośrednicy udzielili do tej pory kilkadziesiąt pożyczek. Wiosną do jednego z przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego trafiły też pieniądze z pierwszej pożyczki uzupełniającej. Na dodatkowe środki, a nawet umorzenie części pożyczki, mogą liczyć osoby, które już po zaciągnięciu zobowiązań zdecydują się na zatrudnienie osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na co młodzi ludzie najchętniej pożyczali pieniądze? Okazuje się, że nie zawsze są to przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością innowacyjną. Na liście firm, które powstały w ramach pilotażu rządowego programu znalazły się m.in. takie przedsięwzięcia jak firma specjalizująca się w realizacjach live streaming'u, przedsiębiorstwo budowlane, pracownia projektowo-drogowa czy gabinet stomatologiczny.

Na jakich zasadach?

 

Druga tura programu stworzy pożyczkobiorcom nowe możliwości. Zamiast dotychczasowych 60 tys. zł, uczestnicy programu będą mogli pożyczyć maksymalnie równowartość dwudziestu przeciętnych wynagrodzeń, czyli obecnie ok. 75 tys. zł. Dodatkową zmianą będzie możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Skorzystać z nich będą mogły zarówno osoby składające wnioski, jak i te, których podania o udzielenie pożyczki zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Uczestnicy drugiej tury programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, podobnie jak to było w przypadku pilotażu, zostaną zwolnieni z dodatkowych opłat i prowizji, będą także mogli odroczyć spłatę odsetek kapitałowych na 12 miesięcy. Jedynym kosztem pożyczki będzie niezwykle preferencyjne oprocentowanie wynoszące zaledwie 0,56 proc.
O pożyczkę uzupełniającą na zatrudnienie zarejestrowanego bezrobotnego, będzie można się starać już po trzech miesiącach spłacania rat. Jeśli młody przedsiębiorca utrzyma stworzone w ten sposób stanowisko pracy przez rok, będzie mógł wnioskować o umorzenie niespłaconej części pożyczki uzupełniającej.

 

Lista pośredników w poszczególnych województwach, instytucji, w których będzie można starać się o pożyczkę ma zostać opublikowana w listopadzie. Wtedy też ma ruszyć nabór wniosków od osób zainteresowanych pożyczką. O szczegółach programu i aktualnych wydarzeniach można przeczytać na stronie: http://www.bgk.pl/wws.

Przeczytaj także:

Skomentuj