Wybrana kategoria

Studia podyplomowe - do czego mogą ci się przydać?

2019-10-03

Studia podyplomowe – dla kogo

 

Czujesz, że chciałbyś robić coś innego w pracy? Poszukujesz nowych możliwości, ale brak ci doświadczenia? O ile nie planujesz w przeciągu roku zmienić zawodu ze sprzedawcy na lekarza, studia podyplomowe mogą być niezwykle pomocne. Wiedza zdobyta pod okiem specjalistów, pozwoli ci lepiej zrozumieć prawidła zawodu, który chcesz wykonywać w niedalekiej przyszłości i przygotować się do procesu przebranżowienia. Twoje proaktywne podejście do zmiany z pewnością zostanie także docenione przez rekruterów, z którymi w przyszłości będziesz miał okazję rozmawiać o nowym zajęciu.

 

Wraz z rozwojem w organizacji zakres twoich obowiązków wzrasta? Trendy w branży zmieniają się coraz szybciej, a ty chcesz nie tylko za nimi podążać, ale być także ich kreatorem? Tu również pomocne mogą okazać się studia podyplomowe. Dedykowane danemu obszarowi zajęcia, które niejednokrotnie skierowane są wyłącznie do praktyków, pozwalają znacząco poszerzyć specjalistyczną wiedzę, a dzięki temu sprostać nowym zadaniom w pracy. Możliwość spotkań z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i zbliżonych obowiązkach może być także niezwykle cenną okazją do wymiany doświadczeń.

 

Studia podyplomowe po licencjacie – zamiast magistra

 

Ukończenie trzyletnich studiów licencjackich pozwala uzyskać wykształcenie wyższe. W związku z tym część z osób, które zdobywają tytuł licencjata rezygnuje z uzupełniających wiedzę studiów magisterskich, na rzecz rozpoczęcia pierwszej, poważnej pracy. Alternatywą dla studiów drugiego stopnia mogą być – zwykle krótsze – studia podyplomowe. Pozwalają one zdobyć specjalistyczne umiejętności z wąskiego obszaru, które stanowić będą doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobytej w ciągu trzech lat na uczelni. Zaletą tych studiów jest to, że zajęcia odbywają się tylko w wybrane weekendy, a więc można łączyć je z wykonywaniem pracy na pełen etat. Co równie ważne, dodatkowa dawka specjalistycznej wiedzy znacząco podnosi wartość kandydata na rynku pracy. Jest to szczególnie istotne w przypadku młodych osób, które stosunkowo niedawno weszły na rynek pracy.

 

W przeciwieństwie do studiów licencjackich bądź magisterskich, grupa studentów danego roku studiów podyplomowych liczy zwykle około trzydziestu osób. W tak małym zespole o wiele prościej jest zawiązać dobre relacje. Decyzja o kolejnym etapie edukacji może przynieść ciekawe kontakty biznesowe, które mają duże znaczenie w rozwoju biznesu.

 

Podyplomówka po licencjacie – jaki kierunek wybrać?

 

Co chcesz osiągnąć po zakończeniu studiów? Jaką wiedzę pragniesz zdobyć? Zastanów się nad celem, jaki chcesz zrealizować i poszukaj takiego kierunku, który pomoże ci go spełnić. Weź pod uwagę treści poruszane na zajęciach – niezwykle ważne jest to, aby prezentowana na wykładach i ćwiczeniach wiedza nie pokrywała się z tym, o czym już wiesz. W końcu studia mają przynieść ci dodatkowy rozwój. Weź pod uwagę, co na temat kierunku pisze uczelnia – do kogo skierowane są studia? Sprawdź też opinię absolwentów – być może pomoże ci to podjąć decyzję. Duże znaczenie ma także cena studiów. Zanim wybierzesz konkretną uczelnię, sprawdź jaką ofertę ma konkurencja. Cena nie powinna być jednak jedynym kryterium. Weź pod uwagę także ilość zajęć, prestiż uczelni i wykładowców, z jakimi będziesz się spotkać. Być może lepiej będzie dopłacić dodatkowe kilkaset złotych w zamian za ciekawsze zajęcia i większą rozpoznawalność uczelni?
 
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest dobrze oceniane przez pracodawców. Kandydat, który decyduje się na dodatkową edukację jest postrzegany jako osoba, której zależy na rozwoju i która jest specjalistą w swoim fachu. Warto rozważyć więc dodatkową inwestycję w studia – może ona zaprocentować awansem, nową propozycją pracy bądź spełnieniem zawodowych celów i pragnień.

 

Studia podyplomowe – formalności

 

Jak kształtuje się sytuacja: studia podyplomowe a status studenta. Na to pytanie możemy znaleźć odpowiedź na rządowej stronie konstytucjadlanauki.gov.pl. „Studia podyplomowe stanowią inną niż studia wyższe (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie) formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Prawa studenta nabywa osoba przyjęta na studia wyższe z chwilą złożenia ślubowania. Uczestnik studiów podyplomowych nie jest studentem w rozumieniu ustawy, nie przysługują mu zatem prawa studenta, w tym prawo do stypendium”. Ze względu na to rozróżnienie osoby uczęszczające na studia podyplomowe często nazywa się słuchaczami.


Po ukończeniu konkretnego kierunku absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj