Rejestracja jako bezrobotny – jak to wygląda w Polsce w przypadku cudzoziemców?

 
Rejestracja jako bezrobotny – jak to wygląda w Polsce w przypadku cudzoziemców?

Wiele mówi się o ułatwianiu procedur zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Co jednak, jeśli cudzoziemiec utraci pracę? Czy pozwolenie na pracę w Polsce przepada? Czy taka osoba może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna? Czy zezwolenie na pracę cudzoziemca i jego pobyt w naszym kraju zostanie cofnięte?

 

Utrata pracy przez obcokrajowca a dalszy pobyt

 

W dokumencie znajdującym się na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców pt. Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach dowiadujemy się, iż „Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest obowiązany powiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z wymienionych w zezwoleniu podmiotów powierzających wykonywanie pracy (pracodawców). Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji”.

 

Owo zezwolenie nie zostanie cofnięte przez 30 dni, jeżeli:
- cudzoziemiec dowiedzie, iż dopełnił obowiązku powiadomienia (o którym mowa w cytacie),
- gdy powiadomienie nie dotrze do wojewody z powodów niezależnych od cudzoziemca.

 

Rejestracja jako bezrobotny daje cudzoziemcowi kilka ważnych przywilejów. Przede wszystkim dostęp do zasiłków, a także usług (np. pośrednictwa pracy czy udziału w szkoleniach) mogących pomóc w znalezieniu kolejnego pracodawcy gotowego na zatrudnienie cudzoziemca.

 

Rejestracja cudzoziemca w Urzędzie Pracy – na jakich zasadach?

 

Cudzoziemcy w Polsce po utracie pracy mogą uzyskać status bezrobotnego. Rejestracja w PUP będzie możliwa dla:
- obywateli Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej,
oraz cudzoziemców, którzy:
- mają status uchodźcy,
- mają zezwolenie na pobyt stały,
- mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- mają zezwolenie na pobyt czasowy, związany z okolicznościami opisanymi w Ustawie o cudzoziemcach: w celu wykonywania pracy w zawodzie, w którym wymaga się wysokich kwalifikacji, w celu przeprowadzenia badań naukowych, w związku z posiadanym zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE, ze względu na to, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia, szkolenia zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce,
- posiadają w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
- korzystają w Polsce z ochrony czasowej lub uzupełniającej,
- mają zgodę na pobyt czasowy (którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach), przy spełnieniu warunku, iż bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli w Polsce zatrudnieni nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy,
- mają wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce (tu znów warunek zatrudnienia minimum 6 miesięcy),
- są członkami rodziny obywateli UE, państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, towarzyszącymi im na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- są członkami rodzin obywateli polskich, gdy: mają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo przebywają w Polsce na podstawie umieszczonego stempla w paszporcie, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia (na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta) w terminie i bez braków formalnych, jeżeli przed złożeniem tego wniosku mieli zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada żadnego z tych tytułów, może również sprawdzić, czy nie przysługuje mu prawo do zarejestrowania się w urzędzie jako osoba poszukująca pracy.

 

W Polsce jest coraz więcej pracy dla obcokrajowców. Osoby poszukujące personelu często nie mogą znaleźć kandydatów wśród Polaków, kierują się wtedy w stronę cudzoziemców. Zatrudnienie Ukraińców, Nepalczyków czy innych obywateli spoza Polski pozwala wypełnić braki w kadrach.

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

 

Więcej artykułów "Utrata pracy"

Polecane oferty

 • Technik w dziale Utrzymania Ruchu

  Brembo POLAND Sp. z o.o.   Niepołomice  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: Wykonywanie napraw interwencyjnych i prewencyjnych; Realizacja okresowych przeglądów; Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych; Współpraca z doświadczonymi mechanikami oraz zewnętrznymi firmami serwisowymi; Planowanie i zamawianie części, których potrzebujesz;
 • Pracownik działu Utrzymania Ruchu

  Brembo POLAND Sp. z o.o.   Niepołomice  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  2 dni
  Twój zakres obowiązków: Wykonywanie napraw interwencyjnych i prewencyjnych; Realizacja okresowych przeglądów; Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych; Współpraca z doświadczonymi mechanikami oraz zewnętrznymi firmami serwisowymi; Planowanie i zamawianie części, których potrzebujesz;
 • Technik ds. Testów

  Brembo POLAND Sp. z o.o.   Niepołomice  
  specjalista (mid) / pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Twoje zadania: Przygotowywanie oraz przeprowadzanie badań i testów wytrzymałościowych układu hamulcowego Obsługa maszyn testowych i nadzór nad prawidłowym przebiegiem testów; Analiza wyników; Przygotowywanie raportów; Bieżące reagowanie na pojawiające się awarie;
 • Ustawiacz Maszyn

  Brembo POLAND Sp. z o.o.   Niepołomice  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Twój zakres obowiązków: Obsługa i nadzór nad gniazdem produkcyjnym wyposażonym w maszyny sterowane numerycznie; Załadunek i rozładunek detali, kontrola wizualna; Obróbka piast hamulcowych; Wymiana płytek skrawających i narzędzi; Kontrola jakościowa wykonanych detali zgodnie z...
 • Operator CNC

  Brembo POLAND Sp. z o.o.   Niepołomice  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Twój zakres obowiązków: Obsługa i nadzór nad gniazdem produkcyjnym wyposażonym w maszyny sterowane numerycznie; Załadunek i rozładunek detali, kontrola wizualna; Obróbka piast hamulcowych; Wymiana płytek skrawających i narzędzi; Kontrola jakościowa wykonanych detali zgodnie z...
 • Elektromechanik

  Brembo POLAND Sp. z o.o.   Dąbrowa Górnicza  
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  Opis stanowiska: Teraz możesz stać się częścią naszego zespołu. Firmy, która jest niekwestionowaną legendą motoryzacji. Czego oczekujemy od Ciebie? jako członek operacyjnego zespołu utrzymania ruchu podejmiesz się misji opieki nad parkiem maszynowym Brembo; wykonujesz naprawy...

Najnowsze artykuły

Konkurs dla studentów i uczniów Praca.pl: Sztuczna inteligencja na rynku pracy

Konkurs dla studentów i uczniów Praca.pl: Sztuczna inteligencja na rynku pracy

Wygraj atrakcyjne nagrody w konkursie na temat sztucznej inteligencji. Masz pomysł na to, jak pod wpływem technologii zmieni się Twoje życie i praca? Opowiedz nam o swoich przewidywaniach!

Marketing medyczny – jak reklamować produkty i usługi medyczne?

Marketing medyczny – jak reklamować produkty i usługi medyczne?

Czy reklamowanie produktów i usług medycznych jest w Polsce dozwolone? Co może powiedzieć lekarz o ofercie placówki, w której pracuje? Sprawdź, jakie są legalne działania w marketingu medycznym.

DevOps Engineer – praca, wykształcenie, predyspozycje, zarobki

DevOps Engineer – praca, wykształcenie, predyspozycje, zarobki

DevOps Engineer to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w IT. Firmy konkurują o specjalistów, a najlepsi mogą liczyć na zarobki rzędu kilkudziesięciu tys. złotych miesięcznie. Sprawdź, co musisz umieć, by zaczać karierę w DevOps.

Chroniczne zmęczenie – objawy, jak sobie radzić?

Chroniczne zmęczenie – objawy, jak sobie radzić?

Nie pamiętasz, kiedy ostatnio czułeś się wyspany i nawet proste czynności wywysają z Ciebie całą energię? To może nie być zwykłe zmęczenie. Sprawdź, jakie są objawy CFS.

Praca Wyspy Owcze – jak znaleźć pracę? Ile można zarobić?

Praca Wyspy Owcze – jak znaleźć pracę? Ile można zarobić?

Górzysty archipelag na Oceanie Atlantyckim jest otwarty na pracowników z Polski. Żeby wyjechać do pracy, nie musisz załatwiać wielu formalności, jednak przeszkodę może stanowić wymagany język obcy. Zobacz, czy masz szansę na pracę.

Producent muzyczny – praca, wykształcenie, predyspozycje, zarobki

Producent muzyczny – praca, wykształcenie, predyspozycje, zarobki

W teorii producentem muzycznym może zostać każdy – nie musisz mieć ani kierunkowego wykształcenia, ani nawet umieć grać na jakimkolwiek instrumencie. W praktyce zacząć karierę w tym zawodzie nie jest tak łatwo. Sprawdź, od czego zacząć.