Wybrana kategoria

Wyróżnij swoje CV certyfikatem językowym

2019-10-01

Kompetencje językowe na odpowiednim poziomie to niezbędny wymóg do pracy już nie tylko w międzynarodowym środowisku – w wielu polskich przedsiębiorstwach znajomość języka w dzisiejszych czasach jest koniecznością.

Z raportu CEPS wynika, że zawody, w których język angielski jest koniecznością prawie zawsze, to: marketing manager, analityk IT, programista, recepcjonista, kontroler finansowy, product manager, doradca podatkowy, księgowy, prawnik. Zazwyczaj wymóg ten pojawia się również na stanowiskach: key account manager, HR manager, logistyk, pracownik obsługi klienta, architekt, dyrektor produkcji, kontroler jakości, menedżer finansowy, pracownik sprzedaży, reprezentant handlowy.

Aż 97% pracodawców weryfikuje umiejętności językowe kandydata podczas spotkania rekrutacyjnego, dlatego warto zadbać o zweryfikowanie swojego poziomu komunikowania się w języku angielskim i przedstawić pracodawcy certyfikat.

Co oznacza fakt posiadania certyfikatu językowego?

Profesjonalny opis kompetencji językowych powinien zawierać najbardziej aktualne dane poparte oficjalnym dokumentem. Wyniki testów językowych rzetelnie i precyzyjnie określają kompetencje językowe zdającego, zwłaszcza w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy. Wiele certyfikatów zostało stworzonych na życzenie pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji umiejętności pracowników. Zwykle wyniki testu przedstawiane są na skali punktowej, co daje precyzyjną definicję poziomu wiedzy zdającego. Dla pracodawcy jest to gwarancja i świadectwo konkretnych umiejętności. Umieszczenie certyfikatów w CV to duży atut i profesjonalizm cechujący posiadacza życiorysu.

Co powinno zawierać profesjonalne CV?

Aby CV w sposób precyzyjny opisywało posiadane umiejętności językowe, powinno zawierać:
1) informację o posiadanym certyfikacie – warto ją doprecyzować o liczbę otrzymanych punktów oraz datę zdawania testu,
2) informację o poziomie językowym względem europejskiej skali oceniania CEF.

Czym jest CEF?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF) to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów.
 
Które certyfikaty są honorowane w Europie?

Większość certyfikatów, które można zdobyć w Polsce, jest respektowana na całym świecie. Obecnie najczęściej zdawanym testem z języka angielskiego w środowisku pracy jest test TOEIC® Listening and Reading. TOEIC®, stworzony przez Educational Testing Service (ETS), lidera w dziedzinie tworzenia międzynarodowych testów językowych (TOEIC®, TOEFL®, TFI™) i badań edukacyjnych.

To test, który:
• został stworzony na życzenie firm oraz pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
• każdego roku zdaje około 7 000 000 kandydatów,
• jest honorowany przez ponad 14 000 globalnych firm i korporacji,
•  skupia się na praktycznej stronie znajomości języka,
• dostarcza zdającemu szczegółowy raport wyników z interpretacją wyniku punktowego,
• dostarcza zdającemu certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV,
• jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców.

Zaletą testu jest jego praktyczność, rzetelność i międzynarodowy wymiar. Przed przystąpieniem do testu nie trzeba deklarować swojego poziomu znajomości języka. Uzyskany wynik z testu TOEIC® (na skali od 10 do 990 punktów, poziomy od A1 do C1 według skali CEF) wskaże faktyczny poziom kompetencji językowych. Testu nie można nie zdać, co stanowi dodatkową motywację do przystąpienia do niego.

Zastosowanie certyfikatów

Na wielu uczelniach wyższych w Polsce, podobnie jak na całym świecie, certyfikat językowy jest równoważny z zaliczeniem egzaminu końcowego z lektoratu z języka angielskiego (każda uczelnia indywidualnie ustala progi punktowe zaliczające lektoraty). Student lub absolwent posiadający certyfikat, załączając go do CV, informuje pracodawcę o swoich umiejętnościach językowych w profesjonalny sposób i tym samym wyróżnia się spośród innych kandydatów. Jego szanse na otrzymanie wymarzonego stanowiska pracy są zdecydowanie większe. Dla studenta planującego wyjazd za granicę, np. w ramach programu Erasmus, czy dla absolwenta zamierzającego podjąć pracę w międzynarodowej firmie certyfikat często warunkuje przyjęcie do instytucji, do której aplikuje.    

Pracodawcy wykorzystują certyfikaty w celu weryfikacji kompetencji kandydatów ubiegających się o pracę oraz potwierdzenia, że dany pracownik może uczestniczyć w delegacji zagranicznej lub szkolić się w języku angielskim. Działy HR wykorzystują certyfikaty w celu projektowania ścieżek kariery, awansu i oceny pracowniczej.

Czy certyfikat językowy zapewni sukces?

Nikt nie obiecuje, że certyfikat jest gwarancją na otrzymanie wymarzonej pracy, ale może pomóc albowiem szanse na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami i posiadanymi kwalifikacjami zależą w dużej mierze od znajomości języków obcych.

Certyfikaty językowe, dostosowane do potrzeb globalnego rynku pracy i międzynarodowego biznesu, to przydatne narzędzie z punktu widzenia studentów i absolwentów planujących swoją ścieżkę zawodową. Jeśli jest się nastawionym na rozwój umiejętności i zmotywowanym do wyróżnienia się na rynku pracy oraz zwiększenia szans na zdobycie wymarzonego stanowiska, to język angielski, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem, jest jednym z kluczowych elementów, dzięki którym można osiągnąć upragniony cel.

Anna Gutkowska-Zając
Regional Senior Manager, zarządza polskim oddziałem organizacji Educational Testing Service (ETS) Global

Przeczytaj także: