Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Polacy mobilni zawodowo

2020-06-05

Choć mobilność zawodowa kojarzy się ze zmianą miejsca zamieszkania, by podjąć pracę w nowym miejscu, jest to znacznie szersze pojęcie. Sprawdź, czy jesteś mobilnym pracownikiem.

 

Mobilność na rynku pracy: dlaczego się decydujemy na zmiany?

 

Kiedy rozważymy cechy dobrego pracownika, okaże się, że wiele z nich dotyczy tego, co odnosi się do jego zdolności adaptacyjnych – umiejętności przystosowania się do nowych warunków pracy, szybkiego uczenia się, odpowiadania na bieżące zapotrzebowanie firmy, branży, umiejętności trafnej oceny sytuacji, wysuwania wniosków i obierania optymalnej strategii dotyczącej pracy własnej i zespołu, wytyczania nowych celów.

 

Te wszystkie zdolności mieszczą się natomiast w definicji mobilności zawodowej. Ogólnie rzecz biorąc, to zdolność osoby poruszającej się po rynku pracy do przystosowania się do bieżących warunków gospodarczych. W szczególności natomiast mobilność oznacza gotowość do:

  • zmiany miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy w innej miejscowości,
  • dojazdów do pracy,
  • przekwalifikowania się i zmiany zawodu,
  • nabycia nowych kompetencji.

 

Polacy szukają nowej pracy – w innym miejscu czy branży – przede wszystkim ze względów finansowych, a także z uwagi na lepsze warunki, jakie oferuje im kolejny pracodawca. Ponadto niektóre osoby wykazują mobilność w pracy w celu realizacji ambicji zawodowych i chęci objęcia kierowniczego stanowiska. Naturalnie część szuka również nowej pracy, ponieważ zostali zwolnieni z dotychczasowej.

 

Mobilność pracowników: bariery

 

Łatwo wyrazić chęć zwiększenia własnej mobilności. Niemniej wiele osób napotyka przeszkody, na przykład:

  • brak środków finansowych lub czasu na uzupełnienie wykształcenia, zrobienie dodatkowego kursu zawodowego,
  • zobowiązania rodzinne, majątkowe i inne, które uniemożliwiają zmianę miejsca zamieszkania i poszukiwania nowej pracy gdzieś indziej,
  • bariery psychologiczne, np. strach przed zmianą, lenistwo, przyzwyczajenie,
  • brak wsparcia ze strony przełożonych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  • nieumiejętność skutecznego poszukiwania pracy.

 

Co możemy zrobić, by zwiększyć swoją mobilność? Ważna jest przede wszystkim postawa otwartości na zmiany – te na rynku pracy są czymś naturalnym i nieuniknionym. Jakkolwiek większość z nas najlepiej czuje się w warunkach stabilizacji zawodowej, dobrze nieustannie dbać o to, by nasze umiejętności odpowiadały bieżącym zapotrzebowaniom branży, aktualizować CV, a raz na jakiś czas sprawdzać oferty. To ostatnie warto robić, nawet jeśli nie myślimy o zmianie firmy – wymagania pracodawców szukających osoby na nasze stanowisko powiedzą nam bowiem wiele na temat tego, jakie kompetencje są obecnie cenione i które z nich ewentualnie powinniśmy uzupełnić.

 

Przeczytaj także: