Resetowanie umiejętności zawodowych, czyli czym jest fast reset skills?

 
Resetowanie umiejętności zawodowych, czyli czym jest fast reset skills?

W kontekście rozwoju zawodowego zazwyczaj mówimy o nabywaniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji w zawodzie. Dlaczego ktoś chciałaby pozbyć się umiejętności zawodowych? Okazuje się, że rodzaj resetowania wiedzy może być niezwykle pomocny na przykład w czasie zmiany branży. Czytaj dalej i dowiedz się, czym jest fast reset skills? oraz kiedy warto je zastosować.

 

Fast reset skills – definicja

 

W czasie pandemii i destabilizacji na rynku pracy, kiedy wiele osób musi liczyć się z koniecznością przebranżowienia, umiejętność nie tylko podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ale i dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków jest na wagę złota. Rola samokształcenia w dążeniach zawodowych, samodzielność w pracy nad sobą to kwestie dość powszechnie znane. Niemniej obecnie niezwykle istotna stała się także szybkość reakcji na nowe warunki.

 

Pojęcie fast reset skills zawiera w sobie trzy elementy – skills, czyli umiejętności, fast, a więc szybkość, oraz reset – wymazywanie. W tym procesie kluczowa jest gotowość pracownika do aktualizowania wiadomości, otwartość na zmiany, a także akceptacja faktu, że część kompetencji może mieć krótki termin ważności i wkrótce nastąpi konieczność zastąpienia ich innymi.

 

Fast reset skills – przyczyny

 

Można zadać sobie pytanie, dlaczego od pracownika coraz częściej oczekuje się zdolności wymazywania dawnych umiejętności, a nie po prostu łączenia nowej wiedzy ze starą.

 

Otóż podnoszenie umiejętności niekoniecznie jest równoznaczne z kumulacją informacji. Stan wiedzy np. dotyczący danej branży praktycznie nigdy nie jest stały. Rozwój technologii, nowe warunki, przepisy i inne okoliczności jak pojawienie się dużego konkurenta na rynku itp. wymuszają nieustanne aktualizowanie wiedzy. Czasami okazuje się też, że pewne techniki czy dotychczas stosowane metody były po prostu nieskuteczne albo przeszkadzały w odkryciu jakiegoś innowacyjnego podejścia do danej kwestii.

 

Przykładowo, przestarzałe procedury mogą hamować rozwój placówki badawczej zaopatrzonej w nawet najnowocześniejszy sprzęt. Innym przykładem jest konieczność zapomnienia o dawnych nawykach dotyczących kontroli pracownika w biurze i zastąpienia ich nowymi procedurami w czasie pracy zdalnej. Co więcej, niektóre firmy po lockdownie zdecydowały się na przywrócenie pracy w biurach – w tym wypadku podwładni i managerowie musieli ponownie zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności np. pracy zespołowej – część kompetencji przydatnych w trybie home office okazała się więc krótkoterminowa.

 

W tym świetle bardziej zrozumiałe staje się to, dlaczego resetowanie, czyli po prostu wymazywanie pewnych umiejętności zawodowych jest bardzo ważną umiejętnością.

 

Fast reset skills – skutki

 

Zastępowanie starej wiedzy nową, wypieranie dawnych umiejętności przez te aktualnie wymagane, może być trudne szczególnie dla osób, które latami pracowały w dość stabilnych warunkach pracy i branżach wcześniej odpornych na zmiany. Okazuje się jednak, że zmiany wynikające np. z rozwoju technologicznego, coraz szerszego zastosowania sztucznej inteligencji, albo po prostu występujących okoliczności (jak epidemia) dotykają coraz więcej sfer życia.

 

Przykładem może być administracja publiczna, która przeszła w ostatnich latach niemal błyskawiczną cyfryzację, a dodatkowo w czasie lockdownu tysiące pracowników musiało przyzwyczaić się do wykonywania obowiązków zdalnie. Dla wielu osób była to prawdziwa rewolucja nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym.

 

Rosnące tempo zmian może odbijać się na psychice, powodować niepokój czy poczucie bezradności. Część osób doświadcza trudności z przystosowaniem się do nowych, mniej stabilnych warunków. Pracownicy wielu obszarów gospodarczych mogą odczuwać lęk i stres. Zmiany, choć mogą być wzbogacające i inspirujące, są także ogromnym wyzwaniem dla naszych zdolności poznawczych, a destabilizacja gospodarcza wywołuje brak poczucia bezpieczeństwa.

 

Jak sobie zatem poradzić na współczesnym rynku pracy? Starajmy się przyjąć postawę otwartości i przede wszystkim nie wahajmy się sięgać po pomoc. Doradzić w kwestiach zawodowych może na przykład coach zawodowy, doradca, czasami niezbędna jest także pomoc psychologiczna. W zachowaniu dobrej kondycji psychicznej ważna jest też umiejętność odpoczynku po pracy i zachowania równowagi między sferą zawodową oraz prywatną.

 

Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty