Co to jest kryzys w firmie i co należy robić, żeby go wyeliminować

2019-09-03

Kryzys może się przydarzyć każdej firmie, szczególnie w okresach niepewnej sytuacji rynkowej. Wyjście z trudnej sytuacji nakłada na pracodawcę obowiązek mądrego planowania finansów i kolejnych firmowych przedsięwzięć. Musi on również odpowiednio reagować na wyzwania personalne. Te mogą się pojawić w kontekście zmian w składzie podległych zespołów lub wdrażanych dużych zmian w sposobie funkcjonowania firmy.

 

Jak przetrwać kryzys w firmie?

 

Jako pracodawca przede wszystkim bądź szczery. Najgorsze, co może zrobić szef, to zacząć okłamywać pracowników, unikać jednoznacznego wytłumaczenia zachodzących procesów. W napiętej, kryzysowej sytuacji plotki mają tendencję do tworzenia efektu „kuli śniegowej”. Rozpowszechniana w całej firmie niepotwierdzona informacja może prowadzić do paniki oraz znacznie ograniczyć poziom zaufania do przełożonych.

 

Kłamstwo nie jest opłacalne zwłaszcza w tak trudnej dla firmy sytuacji. Podtrzymywanie nieokreślonego stanu napięcia, piętrzące się domysły mogą doprowadzić do odejścia ważnych dla firmy pracowników. Dla których bowiem już sama atmosfera oraz brak rzetelnej informacji będą dowodem braku zaufania ze strony szefa do pracowników i nie traktowania ich poważnie, a zatem argumentem za zmianą miejsca pracy.

 

Kryzys w firmie – gdzie jest szef?

 

W trudnej sytuacji bardzo istotne jest nieunikanie kontaktu z pracownikami. Nie warto przekazywać komunikatów o dalszym losie firmy przez managerów – lepiej zrobić to osobiście. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie zebrania wszystkich pracowników, na którym zarząd mógłby poinformować o czekających firmę zmianach, potrzebach reorganizacyjnych oraz udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania ze strony zatrudnionych. Takie działanie pozwoli zapobiec panice, rozwieje wątpliwości wynikające z plotek i niedomówień, da pracownikom czas na przemyślenie sytuacji oraz pomoże ostudzić emocje.

 

Warto pamiętać, że samo przedstawienie planu działania na forum publicznym często nie wystarczy, by pomóc pracownikom w trudnej dla firmy sytuacji. Pracujący chcą bowiem wiedzieć, jakie są przyczyny obecnego stanu rzeczy oraz przekonać się o sensie wdrożonego planu ratunkowego. Dzięki temu łatwiej będzie im zaakceptować decyzje zarządu oraz współuczestniczyć w efektywnym oraz zmotywowanym wdrażaniu zmian w życie.

 

Ponadto pracodawca zalewający pracowników potokiem słów, unikający wiążących odpowiedzi, może wzbudzić nieufność wśród zespołu oraz obniżyć lojalność wobec firmy. W trakcie kryzysu nie są potrzebne mętne wizje ani piękne metafory, ale konkretne słowa oraz idące za nimi przemyślane działania. Pracownicy bardzo często mają sprecyzowane wątpliwości, z którymi przychodzą do pracodawcy. Zadaniem szefa jest przekazanie zatrudnionym informacji co do przyszłości firmy oraz stanowisk pracy w możliwie jasny i rzetelny sposób.

 

Jak pokonać kryzys w firmie? Na linii z przełożonym

 

Istotną częścią komunikacji kryzysowej jest zadbanie o stworzenie stałej linii komunikacyjnej pomiędzy szefem a pracownikami. Ci mogą mieć wątpliwości co do czekających ich zmian, albo chcieliby się upewnić, czy wciąż jest dla nich miejsce w przedsiębiorstwie. Dlatego warto zadbać o możliwość takich indywidualnych konsultacji, np. w określonym czasie. Nagromadzone nieporozumienia oraz poczucie niepewności mogą znacząco obniżyć motywację do pracy.

 

Kryzys w firmie – co robić, gdy konieczne są zwolnienia?

 

Firma przechodząca kryzys niejednokrotnie staje przed poważnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest bez wątpienia kwestia reorganizacji istniejących działów i co się z tym często wiąże – zmniejszenia liczby etatów.

 

Tu bardzo istotna jest kwestia czasu – im dłużej nad zespołem wisi wizja utraty pracy, tym bardziej ludzie są zdesperowani i zniechęceni do wykonywania swoich obowiązków. Dla dobra firmy i jej rozwoju nie można dopuścić, by taki stan rzeczy przeciągał się ponad konieczność. Sprawnie przeprowadzony trudny proces zwolnień oraz zapewnienie pozostałych pracowników, że procedura ta została zakończona pozwoli podnieść morale załogi oraz zwiększyć poziom ich identyfikacji z firmą.

 

Kryzys w polskiej firmie – wnioski na przyszłość

 

Dla zarządzania firmą bardzo istotne jest wyciągnięcie wniosków z kryzysowej sytuacji. Dla dobra zatrudnionych oraz w celu sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem w przyszłości warto przemyśleć procedury, które zostały zastosowane w tych trudnych momentach. To pozwoli ustrzec się błędów komunikacyjnych oraz sprawić, by zatrudnieni czuli, że zarząd utożsamia się z ich problemami, nie zamyka się na wątpliwości oraz pragnie wspierać swoich pracowników w trudnych czasach.

 

Żadne przedsiębiorstwo nie jest wolne od groźby kryzysu. Warto jednak, przez umiejętne rozwijanie kanałów komunikacyjnych oraz posiadanie planu konkretnych działań, wspierać pracowników w tych trudnych momentach, budując jednocześnie ich zaufanie oraz lojalność wobec firmy.

 

Kryzys w firmie – jak rozmawiać z klientami?

 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest nie tylko uspokojenie sytuacji w firmie, ale też zadbanie o to, by wewnętrzny kryzys nie rzutował na wizerunek przedsiębiorstwa. To może bowiem doprowadzić do masowego odpływania kontrahentów i klientów firmy. Jedną z możliwych strategii jest wyprzedzanie plotek i poinformowanie partnerów o prowadzonej restrukturyzacji. Niemniej każdy przedsiębiorca musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy informowanie o kryzysie osoby spoza organizacji jej nie zaszkodzi.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj