Impreza motywacyjna – dlaczego warto ją organizować?

 
Impreza motywacyjna – dlaczego warto ją organizować?

Turystyka motywacyjna to fundowane przez pracodawców wyjazdy dla pracowników i partnerów biznesowych. Jest to narzędzie motywacyjne stanowiące jednocześnie nagrodę i zachętę do dalszej pracy na rzecz danej firmy. Dlaczego motywacja pracowników jest tak ważna? Sprawdź, na czym polegają wyjazdy motywacyjne i przekonaj się, jakie zalety ma impreza w pracy.

 

Spis treści

Impreza motywacyjna – czym jest?


Impreza motywacyjna (z ang. incentive travel) to zorganizowana i opłacona przez pracodawcę impreza, np. podróż motywacyjna. Przeznaczona jest dla pracowników firmy, jej partnerów biznesowych albo klientów – stanowi nagrodę za zrealizowanie określonych zadań, może też być zachętą do osiągania wyników w przyszłości.


Celem imprezy motywacyjnej jest zwiększenie lojalności klientów i motywacja pracowników. Jako narzędzie w zarządzaniu organizacją ma ona pozytywnie wpływać na zachowania jednostki, sprzyjając kluczowym celom organizacji. Jest to możliwe dzięki założeniu, że pieniądze nie są jedyną skuteczną metodą motywowania – równie istotną rolę odgrywają bonusy pozapłacowe, np. właśnie turystyka motywacyjna.


Impreza motywacyjna – gdzie i jak zorganizować?


W zakłądach pracy organizowane są imprezy integracyjne lub motywacyjne. Te pierwsze mają na celu zintegrowanie pracowników, czyli stworzenie warunków do lepszego poznania się członków grupy. Drugie planowane są po to, aby podwładnych wynagrodzić i zachęcić do efektywnej pracy na rzecz firmy.


Impreza motywacyjna pozwala odpocząć od środowiska pracy i codziennej rutyny związanej z obowiązkami zawodowymi. Miejsce wydarzenia często konsultowane jest z pracownikami – może to być lokalizacja w Polsce (np. gospodarstwo agroturystyczne, hotel w miejscowości turystycznej itp.) albo za granicą. Organizacja wyjazdu zależy od możliwości pracodawcy i jego zobowiązań, np. wobec klientów. Impreza może odbywać się w ciągu tygodnia lub w wybrany weekend.


Impreza motywacyjna to nagroda dla pracowników, jednak podstawowy cel wyjazdu to wciąż motywacja, dlatego w zależności od możliwości finansowych organizacji w trakcie wyjazdu można zaplanować, np. spotkanie z coachem. Taka konsultacja ułatwia ustalenie kluczowych celów na nadchodzące miesiące.


Impreza motywacyjna – czy trzeba wziąć dzień wolny?


Impreza w pracy to niefinansowy sposób motywowania pracowników. Ma zachęcać do większej wydajności i dalszej pracy na rzecz organizacji. Czas wyjazdu motywacyjnego może być rozliczany na zasadach uzgodnionych z pracodawcą. Jeśli jednak wycieczka pracownicza nie stanowi obowiązku służbowego, zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy oraz obowiązki nie mają odniesienia do pobytu poza biurem czy zwyczajowymi godzinami pracy firmy.


Oznacza to, że impreza motywacyjna stanowi przywilej, a nie obowiązek pracownika. Gdy wyjazd odbywa się w czasie pracy (w dni robocze), pracodawca powinien stosować się do Kodeksu pracy, więc czas imprezy liczony jest do czasu pracy. Jeśli ma miejsce w czasie, gdy firma nie pracuje, Kp nie ma zastosowania, a pracownik nie musi brać w nim udziału.

 

Zalety imprez motywacyjnych

 

Impreza motywacyjna to popularne rozwiązanie stosowane głównie w zachodniej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Otwartość na zagraniczne techniki motywacyjne oraz obecność na rynku firm z kapitałem zagranicznym sprawia, że takie wyjazdy stają się coraz popularniejsze także w Polsce. Ich założeniem jest nie tylko motywacja pracowników, ale również integracja oraz nagroda za efekty pracy.


Wyjazd zorganizowany przez pracodawcę stanowi bodziec do działania zespołu – jest to sposób na zacieśnienie albo podtrzymanie więzi na linii pracodawca-pracownik, a niekiedy także firma-klient. Impreza organizowana dla pracowników umożliwia wynagrodzenie ich za działania służące rozwojowi firmy, natomiast dla partnerów biznesowych – zwiększa lojalność i poprawia wizerunek organizacji.


Podstawowe zalety, jakie ma impreza motywacyjna to:

 

  • nagroda za działanie na rzecz firmy;
  • zwiększenie lojalności pracowników (mniejsza rotacja) i klientów;
  • większa motywacja do działania i efektywność pracy;
  • sposób na zintegrowanie pracowników;
  • poprawa wizerunku pracodawcy (np. po fuzji czy restrukturyzacji) i wzmocnienie więzi z pracownikami.
Więcej artykułów "Dla pracodawców"

Polecane oferty