Wybrana kategoria

Reskilling i upskilling - jakie niosą ze sobą korzyści

2021-06-09

Reskilling i upskilling – przygotowanie pracowników do pełnienia nowych funkcji w organizacji i doskonalenie nabytych już umiejętności. Czy w dobie pandemii zyskały na znaczeniu? Rozmawiamy z Agnieszką Walencik, managerką działu rozwoju i szkoleń pracowników w Capgemini.

 

Praca.pl: Czy pandemia stworzyła przestrzeń na wprowadzenie działań z tego obszaru? Czy może funkcjonowały zawsze i niewiele się zmieniło?


Agnieszka Walencik: Tak naprawdę działania upskillingowe i reskillingowe w Capgemini funkcjonowały od zawsze. Jako firma działająca na konkurencyjnym rynku musimy stale podążać za rozwojem nowych technologii, trendów, wymagań i potrzeb klientów, a tym samym dbać o podnoszenie kompetencji naszych pracowników. Na początku pandemii musieliśmy oczywiście zmodyfikować nasze podejście do działań w tym obszarze, ale udało się dostosować do nowej rzeczywistości w bardzo krótkim czasie. W zasadzie wszystkie nasze programy rozwojowe zostały transformowane w przeciągu dwóch tygodni do formy online. Dzięki zwinnemu podejściu nasi pracownicy mogą wciąż liczyć na wiele możliwości rozwojowych wewnątrz organizacji, co pozwala nam ciągle odpowiadać na rosnące wymagania rynku i klientów.


Praca.pl: Czy to duże wyzwanie dla organizacji? Większe dla pracodawcy czy dla pracowników?


Agnieszka Walencik: Na pewno jest to wyzwanie ze względu na dynamiczny rozwój rynku i technologii, a tym samym konieczność ciągłego rozwoju kompetencji i tworzenia programów, które ten rozwój umożliwią. Jednak myślę, że to jednocześnie ogromna szansa dla pracowników, którzy w ramach swojej pracy wewnątrz organizacji mogą stale rozwijać swoje kompetencje i karierę, obejmując nowe role w organizacji. Firma z kolei korzysta z potencjału i talentów pracowników, inwestując w ich rozwój, a nie tylko poszukując nowych pracowników na rynku.


Praca.pl: Jak pracownicy reagują na wiadomość o konieczności reskillingu? Czy generuje to stres? Czy raczej upatrują w tym szansę na rozwój?


Agnieszka Walencik: Reakcje pracowników są zdecydowanie pozytywne. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze szkoleniowej, uwzględniającej platformy e-learningowe, programy i ścieżki rozwojowe, pracownicy otrzymują szerokie wsparcie w tym zakresie i upatrują w tym możliwości rozwoju swojej kariery w ramach Capgemini.


Praca.pl: Jakie trudności napotkaliście podczas przeprowadzenia reskillingu/upskillingu?


Agnieszka Walencik: Na pewno trudnością w reskillingu czy upskillingu jest czas. Nie brakuje chęci do rozwoju, ale bywa, że wyzwaniem jest odpowiednie zbalansowanie czasu i wysiłku wkładanego w wykonywanie standardowych obowiązków, a  tego, który poświęcamy na rozwój. Stąd też konieczne jest ustalenie priorytetów z biznesem i określenie długofalowych korzyści z inwestycji w rozwój pracowników.

Praca.pl: Jaka jest rola HR-u w tych procesach?


Agnieszka Walencik: Dział HR odpowiada przede wszystkim za stworzenie systemu umożliwiającego pracownikom rozwój potrzebnych umiejętności – tworzenie map i ścieżek rozwojowych, selekcję i dopasowanie szkoleń do potrzeb biznesowych (tzw. content curation), projektowanie i dostarczanie programów rozwojowych, umożliwiających rozwój konkretnych umiejętności czy nawet przygotowanie do pracy w nowych rolach i na stanowiskach. HR pracuje w tym względzie bardzo blisko z biznesem, analizując potrzeby, rekomendując rozwiązania, a następnie projektując i dostarczając we współpracy z ekspertami biznesowymi programy odpowiadające strategii i priorytetom organizacji.


Praca.pl: Co zrobić, żeby zrobić to dobrze? Co pokazuje Wasze doświadczenie?


Agnieszka Walencik: Zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiam bliską współpracę z biznesem – zrozumienie strategii, priorytetów i trendów rynkowych. Tylko wtedy jesteśmy w stanie budować takie programy rozwojowe, które pozwolą odpowiedzieć na potrzeby biznesowe, a także samych pracowników. Łączenie ekspertyzy HR-owej, związanej z metodologią uczenia się dorosłych, rozwijania kompetencji, projektowania szkoleń wraz z wiedzą biznesową specjalistów w danych obszarach jest kluczem do sukcesu.


Praca.pl: I na zakończenie rozmowy tytułowe pytanie – jakie korzyści niosą ze sobą reskilling i upskilling?


Agnieszka Walencik: Korzyści czerpią pracownicy, jak i organizacja. Dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji firma może podążać za trendami rynkowymi i technologicznymi, budować swoją konkurencyjność na rynku. Jednocześnie organizacja, koncentrując się na rozwoju pracowników, wykorzystuje ich potencjał i talenty, ograniczając tym samym konieczność poszukiwania ich na zewnątrz. Z kolei sami pracownicy doceniają możliwości rozwoju kompetencji w bezpiecznym środowisku, mogą budować ścieżki kariery wewnątrz organizacji, korzystając z szerokiego wachlarza programów rozwojowych, które ich w tym wspierają.

Praca.pl: Dziękujemy za rozmowę!

Przeczytaj także: