Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Tarcza Antykryzysowa – definicja, założenia, cel

2020-04-27

Zamknięcie Polaków w domach i zakaz działalności wielu firm spowodował, że tysiące przedsiębiorców znalazło się w skrajnie trudnej sytuacji. Rząd przygotował pakiet pomocowy dla biznesu dotkniętego skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa w Polsce. Czy tarcza antykryzysowa pomoże przetrwać mikroprzedsiębiorstwom i zahamuje rosnące bezrobocie?

 

Co to jest tarcza antykryzsowa?

 

Rosnące statystyki koronawirusa nie napawają optymizmem przedsiębiorców. Rząd zadecydował o drastycznych ograniczeniach działalności gospodarczej. Zamknięte lokale usługowe, firmy transportowe, kina, teatry, restauracje i inne biznesy nie przynoszą dochodów – a więc generują straty, ponieważ przedsiębiorcy wciąż muszą opłacać daniny państwowe i pensje dla pracowników. Takiego zastoju bardzo wiele przedsiębiorstw, szczególnie mikrofirm, nie jest w stanie przetrwać. Każdy dzień bez klientów często jest równoznaczny z rosnącym zadłużeniem.

 

Tarcza antykryzysowa ma zapewnić płynność finansową zagrożonym biznesom. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej podaje, że jest to: pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

 

 • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • Finansowaniu przedsiębiorców,
 • Ochronie zdrowia,
 • Wzmocnieniu systemu finansowego,
 • Inwestycjach publicznych.

Portal rządowy podaje, że wartość wsparcia wyniesie 212 mld zł, czyli blisko 10% PKB.

 

Główny cel tarczy antykryzysowej

 

Cel tarczy jest jasny, to ratowanie polskich firm przed upadkiem oraz ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcom oferuje się przede wszystkim pożyczki na preferencyjnych warunkach, zwolnienia podatkowe, z ZUS oraz dofinansowania części kosztów zatrudnienia. Wnioski o konkretną pomoc można składać online za pośrednictwem rządowej platformy. Do wyboru są:

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,
 2. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
 3. Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 4. Wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników,
 5. Wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Tarcza antykryzysowa – założenia

 

Sama Tarcza Antykryzysowa to dokument, który ma blisko 200 stron. Można znaleźć ją w Dzienniku Ustaw pod nazwą:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto, Tarcza została znowelizowana za pomocą kolejnego aktu:

 • Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie obowiązuje zatem tzw. Tarcza 2.0. Wielu przedsiębiorców może mieć jednak trudność w rozeznaniu się, z jakiej pomocy mogą skorzystać. Powstają wątpliwości w takich kwestiach jak świadczenie postojowe a samozatrudnienie, uprawnienia do korzystania z bankowych kredytów obrotowych i wielu innych.

 

Niektóre z założeń Tarczy 2.0 to:

 

 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj dla przedsiębiorstw zatrudniających poniżej 50 pracowników, spółdzielni socjalnych oraz duchownych;
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z możliwością umorzenia spłaty, jeśli mikrofirma przetrwa przez kolejne 3 miesiące od otrzymania wsparcia,
 • wynagrodzenie postojowe dla samozatrudnionych przez kolejne 3 miesiące (w zależności od spełnianych warunków w wysokości 2080 zł lub 1300 zł), przy czym przedsiębiorca musi wykazać, że jego dochody zmalały w efekcie kryzysu spowodowanego pandemią. Postojowe nie podlega oskładkowaniu ani opodatkowaniu, kwota w całości trafia do portfela beneficjenta,
 • pożyczki dla firm transportowych z 15-miesięczną karencją,
 • możliwość ponownej negocjacji dotychczasowego kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat ulg w spłacaniu składek oraz wynagrodzeniu postojowym znaleźć można na stronie ZUS-u.


Z kolei praktyczne porady dla przedsiębiorców, jak pozyskać konkretne wsparcie, oferuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Przeczytaj także: