W poszukiwaniu talentów, czyli słowo o grywalizacji 2013-03-13

Każdy pracodawca chce, by wspólnym mianownikiem jego wszystkich pracowników były: zaangażowanie, wiedza i umiejętności. Wraz z rozwojem kariery poszczególnych osób wymaga się od nich więcej, co jest naturalnym następstwem pracy nad swoimi umiejętnościami. Pracodawcy, szukając talentów, muszą stosować różne techniki, które pomogą im wyłowić perły. Jedną z nich jest tzw. grywalizacja biznesowa.

 

Czym jest grywalizacja?


Grywalizacja, zwana także gryfikacją lub gamifikacją polega na wykorzystaniu mechanik gier (fabularnych lub komputerowych) w celu kształtowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami. Zamysłem programów grywalizacyjnych jest zwiększenie zaangażowania ludzi i ich chęci do wykonywania zadań, które początkowo mogą być uważane za rutynowe lub nudne.


Skuteczność grywalizacja opiera się na prostych mechanizmach psychologicznych: pracownicy czerpią przyjemność z pokonywania kolejnych przeszkód, realizacji zadań, współpracy, a także rywalizacji. Enterprise gamification, czyli grywalizacja w biznesie służy do motywacji pracowników i ukierunkowania ich działań na realizację celów firmy. Zwiększenie efektywności firmy opiera się na: rozwoju ekipy, zwiększeniu jej zaangażowania, aktywizacji i wsparciu w realizacji codziennych zadań i celów.

 

Gdzie i dla kogo?


Jak wynika z raportu ManpowerGroup, ponad 40% pracodawców ma problemy ze znalezieniem kandydatów, posiadających niezbędne kwalifikacje. Odpowiednio przeprowadzony program grywalizacyjny pomaga zidentyfikować uzdolnionych pracowników i pomóc im w ich rozwoju, co przekłada się na zyski firmy.


Specjaliści od HR coraz częściej utożsamiają grywalizację z najlepszym źródłem informacji o potencjale i kompetencjach pracowników. Przeprowadzane oceny pracowników nie zawsze bowiem oddają prawdziwy obraz zaangażowania i informują o braku kompetencji pracowników.


Najczęściej programy grywalizacyjne przeprowadza się wśród: kadry zarządzającej, pracowników działu marketingu, osób zajmujących się przeprowadzeniem szkoleń i programów edukacyjnych, a także wśród pracowników HR czy osób zatrudnionych w agencjach reklamowych, interaktywnych i public relations.


Jak wygląda działanie takiego programu?


Istotą programu enterprise gamification jest zmotywowanie pracownika do realizacji zadań, do podejmowania dodatkowej aktywności, do zwiększenia zaangażowania i własnego rozwoju. Odpowiednio przeprowadzone programy pozwalają odpowiedź na pytania: dlaczego w niektóre czynności pracownicy chętnie się angażują, a do innych muszą być namawiani oraz jak planować system nagradzania, by po otrzymaniu nagrody pracownicy nadal chcieli aktywnie włączać się w działania firmy.


Programy grywalizacyjne powinny składać się z następujących elementów: natychmiastowa informacja zwrotna (status działań), tabela wyników, a także aktywności oparte na współpracy i komunikacji.


W zależności od warunków firmy "pogram-gra" może mieć postać aplikacji mobilnej, internetowej lub tradycyjnej. Programy budowane są na bazie codziennych zadań i celów pracowników.

 

Typy graczy według Richarda Bartle’a


Richard Bartley, zastanawiając się nad tym, co skłania ludzi do korzystania z systemów grywalizycyjnych, wyróżnił 4 typy graczy. Oczywiście typologia ta z czasem uległa rozszerzeniu. Jednak opisane przez Bartle'a typy bardzo trafnie oddają charakterystykę poszczególnych zachowań.


Typ 1 - społecznik
Podstawowym typem gracza jest podobno aż 75% osób. Co charakteryzuje społeczników? Gra jest dla nich sposobem budowania i poszerzania kontaktów międzyludzkich. Najważniejsze są interakcja, wymiana doświadczenie i wiedzy, a także współdziałanie.


Typ 2 - zdobywca
Zdobywa musi być najlepszy, w przeciwnym razie traci zainteresowanie i motywację. Kluczowe dla niego są wyniki i bycie liderem. Osoby, należące do tego typu charakteryzuje bardzo wysoko samoocena.


Typ 3 - odkrywca
Dla odkrywcy nie liczą się ani wyniki, ani interakcja, ani współdziałanie. Jego celem jest odkrywanie. Ten typ może wykonywać to samo zadanie nawet kilkanaście razy. Wszystko po to, by odkryć coś nowego i zaskakującego, czym będzie mógł się podzielić z innymi uczestnikami gry.


Typ 4 - zabójca
Podobnie jak zdobywca uwielbia wyniki, tabele, bycie liderem i zwycięstwo. Co odróżnia go od zdobywcy? Podejście do gry, które zazwyczaj jest pełne bezwzględnej chęci zwycięstwa i wyeliminowania jak największej liczby pozostałych uczestników.


Rzadko zdarza się, by jeden gracz był "czystym" przedstawicielem jednego typu. Zazwyczaj uczestnicy łączą w sobie cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup. Wg Gabe Zichermann’a i Christopher’a Cunningham’a dla przeciętnego uczestnika podział typów przedstawia się następująco: w 80% społecznik, w 50% odkrywca, w 40% zdobywca, a w 20% zabójca.


Na koniec warto zadać sobie pytanie, z czego może wynikać sukces i stale rosnąca popularność grywalizacji. Odpowiedzialna za to jest prosta zależność związana z popularnością gier, skłonnością ludzi do rywalizacji i dążeniem, by być najlepszym.

 

Wykorzystano materiały z portalu grywalizacja24.pl


Przeczytaj także:

Skomentuj