Zatrudnienie studenta - warunki, zasady, korzyści, składki ZUS

2019-06-19

Umowa-zlecenie z uczniem - korzyści

 

Zatrudnienie studentów lub uczniów jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Największą zaletą tego typu praktyki są oczywiście niższe koszta, jakie ponosi pracodawca z tytułu podpisania umowy z uczącymi się osobami.
Dodatkowo młodzi ludzie z reguły są pełni energii oraz mają ciekawe pomysły. Studenci jeszcze nie popadli w rutynę, dzięki czemu można liczyć na ich kreatywność oraz zaangażowanie. Dla niektórych ludzi zatrudnienie jeszcze w trakcie trwania edukacji jest bardzo dobrym sposobem, aby zadbać o swoje doświadczenie. Dzięki temu będą oni atrakcyjni na rynku pracy.

 

Wiele młodych osób decyduje się na podjecie pierwszej pracy już po maturze. Dlatego przedsiębiorcy powinny wiedzieć, jak wygląda sytuacja popisywania umowy, ubezpieczeń zdrowotnych oraz opłaty składek ZUS od wynagrodzenia.

 

Umowa-zlecenie z uczniem - zasady

 

Osoby uczące się są z reguły ubezpieczone. Właściciele firm najczęściej podpisują z nimi umowę-zlecenie. Jest to jeden z rodzajów umów cywilnoprawnych. Nie wypłaca się przy nich wynagrodzenia w przypadku choroby bądź nieobecności z innego powodu. Podpisując umowę z uczniem, należy sprawdzić, czy nie będzie on traktowany jak pracownik młodociany (15 do 18 lat). W takiej sytuacji trzeba pamiętać, że młodzi ludzie nie mogą wykonywać obowiązków po godzinach oraz w porze nocnej.

 

Umowa-zlecenie ze studentem a ZUS

 

Zgodnie z przepisami osoby uczące się, które jeszcze nie ukończyły 26 roku życia, mają możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców bądź uczelni. Dodatkowo pracodawcy nie muszą płacić za studiujących podwładnych składek ZUS. W momencie ukończenia wyżej określonego wieku, studenci automatycznie podlegają ubezpieczeniom na ogólnych zasadach (nie ma tutaj znaczenia fakt, że jeszcze nie ukończyli edukacji).

 

Zatrudnienie studenta - warunki

 

Młodzi ludzie muszą jednak pamiętać, że przełożony ma prawo domagać się potwierdzenia statusu studenta. W takiej sytuacji do umowy-zlecenia najczęściej dołączane są kserokopie ważnej legitymacji studenckiej bądź specjalne zaświadczenie, które jest wydawane przez dziekanat uczelni.

 

Warto także podkreślić, że pracodawca musi zgłosić podwładnego, który był studentem, do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w następujących momentach:

• ukończenia 26 -go roku życia,
• wykreślenia danej osoby z listy studentów lub po obronie pracy magisterskiej (nawet jeżeli zatrudniony nie ukończył jeszcze 26 lat).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj