Wybrana kategoria

ZUS – konto indywidualne dla wszystkich opłat

2019-10-30

Numery rachunków ZUS – zmiany

 

Do końca 2017 roku każdy przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należało opłacić na osobny rachunek. W jaki sposób i gdzie wpłacać składki ZUS obecnie? W październiku 2016 roku rozpoczęły się przygotowania projektu ustawy mającej wprowadzić jedno konto dla każdego przedsiębiorcy, na które wpływają wszystkie opłaty na ubezpieczenia.


Indywidualny numer rachunku bankowego ZUS miał ułatwić życie zarówno firmom, jak i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany zaczęły obowiązywać od stycznia 2018 roku. Poniżej zbiór najważniejszych informacji i kilka wskazówek, które ułatwią życie początkującemu przedsiębiorcy.

 

Konto bankowe ZUS – składki

 

Przedsiębiorcy mają indywidualne konta ZUS, na które dokonywana jest jedna wpłata na wszystkie należności. Jednym przelewem opłaca się zatem:
• składkę na ubezpieczenie społeczne,
• składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
• składkę na Fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur pomostowych.

 

Wcześniej dla każdej składki ZUS konta bankowe były osobne. Należało za każdym razem podawać NIP, REGON lub PESEL, numer deklaracji, okres, za który wpłynie należność. Indywidualne numery kont składek ZUS to mniej obowiązków dla przedsiębiorcy i mniejsze prawdopodobieństwo pomyłek.

 

Wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoliło na zmniejszenie liczby dokonywanych wpłat przez płatników składek (przedsiębiorców) oraz ograniczyło ilość informacji podawanych w dokumentach płatniczych.

 

Wpłaca się całą kwotę, a następnie ZUS rozdziela składki między poszczególne fundusze. Taki sposób rozliczeń pozwala na identyfikację składek na poziomie płatnika, szybszy dostęp do informacji o stanie konta. Co więcej, pozwoli to na szybsze wykrywanie zaległości i rozliczanie wpłat na najstarsze z nich, dzięki czemu nie przestają narastać odsetki za opóźnienie.

 

Konto w ZUS – jak sprawdzić

 

Dla każdego przedsiębiorcy jest generowany numer rachunku składkowego. Numer NRS składa się z 26 cyfr. Ostatnie to NIP przedsiębiorcy. Gdzie można go sprawdzić? Informację otrzymamy w każdej placówce ZUS. Konto indywidualne zweryfikujemy także telefonicznie, dzwoniąc pod nr 22 560 16 00, oraz za pośrednictwem internetu - w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego na zusowskiej stronie www.e-skladka.pl

 

Przeczytaj także:

Skomentuj