Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Bibliotekarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia doradza odbiorcom poszczególne tytuły, przyjmuje rezerwacje i wydaje konkretne tytuły, odnotowując wszystkie czynności w kartotece bibliotecznej. Bibliotekarz przyjmuje i nabywa interesujące książki i materiały, nieustannie poszerzając zasoby biblioteczne, a także dba o dobrą kondycję dotychczas pozyskanych. Praca bibliotekarza nosi znamiona pracy sprzedawcy, sekretarza, a nawet badacza czy renowatora zniszczonych egzemplarzy. Osoba zatrudniona w tym charakterze egzekwuje należności z tytułu przetrzymywania materiałów powyżej wyznaczonego terminu i ich zniszczenia.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przed osobami aplikującymi na stanowisko bibliotekarza najistotniejszym jest bez wątpienia kwestia posiadanego przez nie wykształcenia – preferowane są osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia wyższej uczelni, na jednym z kierunków humanistycznych – bibliotekoznawstwie, kulturoznawstwie, filologii polskiej lub klasycznej, etc. Niemniej istotne jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz cechy personalne, takie jak; samodyscyplina, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, etc., oraz obszerna wiedza z pogranicza wielu dziedzin, pozwalająca na ocenę wartości poszczególnych tytułów, przyjmowanych na półki biblioteczne. Obsługa wewnętrznego systemu komputerowego, służącego do katalogowania tytułów będzie w tym przypadku także wymagana.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy bibliotekarza jest oczywiście przestrzeń biblioteki, w której został zatrudniony. Osoba zatrudniona na tym stanowisku prowadzi rejestr tytułów, oraz wykonuje czynności „magazynowe”, polegające na porządkowaniu, pielęgnowaniu i segregowaniu książek i innych materiałów bibliotecznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają biblioteki publiczne i przyległe do jednostek kulturalnych i oświatowych.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 1600 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Bibliotekarz

zobacz więcej ofert pracy dla Bibliotekarz