Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik biura

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik biura, często zwany z języka angielskiego office manager jest osobą obecną w niemal każdej firmie lub instytucji, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności. Jak sugeruje sama nazwa stanowiska, kierownik zarządza funkcjonowaniem biura firmy lub jej oddziału, do jego obowiązków należą prace administracyjne, związane z organizowaniem niezbędnej dokumentacji, etc., oraz koordynowanie i nadzorowanie prac podległego personelu pracowników biurowych. Stanowisko tego typu funkcjonuje faktycznie w niemal wszystkich sektorach i branżach, jednak wyłącznie w większych firmach i przedsiębiorstwach, których biurowe zaplecze nie ogranicza się do pojedynczego stanowiska sekretarki lub sekretarza. Kierownik bierze odpowiedzialność za terminowe przesyłanie korespondencji, ustalanie terminów spotkań, etc.


WYMAGANIA

Przed kandydatami na stanowisko kierownika biura nie stawia się wymagań formalnych, ich zakres zależy od preferencji pracodawcy i charakteru działalności firmy. Preferowane są osoby, które posiadają dyplom ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, na przykład na kierunku finanse i rachunkowość. Ważniejsze jednak są cechy personalne, posiadane przez potencjalnych kierowników – odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole. Kierownik biura musi odznaczać się ponadpodstawową umiejętnością obsługi komputera oraz urządzeń biurowych – faksu, kserokopiarki, etc. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, związanym z koordynacją prac biurowych firmy, jest dodatkowym atutem.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika jest pracą ściśle biurową, polegającą na sporządzaniu i porządkowaniu dokumentacji, korespondencji służbowej, etc. Większość czasu pracy, kierownik spędza za biurkiem, część czynności wykonuje zaś za pośrednictwem komputera i urządzeń biurowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Jak wspomniano wcześniej, stanowisko kierownika biura, funkcjonuje w niemal każdej branży i sektorze rynku. Każda firma lub przedsiębiorstwo o rozbudowanym zapleczu administracyjnym zatrudnia office managera.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 2000 złotych brutto miesięcznie i mogą wzrastać, w zależności od rodzaju firmy i zakresu obowiązków pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik biura

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik biura