Lista stanowisk - Specjalista ds. Administracyjnych

Polecane oferty - Administracja biurowa

Specjalista ds. Administracyjnych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i terminowość wykonania projektów, zarządzanie i motywowanie zespołu, zakup i prowadzenie ewidencji środków trwałych, udział w codziennych pracach biura.


WYMAGANIA

Specjalista ds. administracyjnych powinien mieć wykształcenie wyższe (preferowane zarządzania, ekonomia, marketing), a także dobra obsługa komputera i prawo jazdy kategorii B. Ważną kwestią jest też umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i w piśmie w języku polskim i angielskim, a także umiejętność kierowania kapitałem ludzkim, umiejętność planowania i organizacji oraz doświadczenie w dziale administracji. Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się, m.in.: zdolnościami przywódczymi, negocjacyjnymi, inicjatywą, samodzielnością i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów oraz bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością współpracy z ludzi, a także analitycznym umysłem.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo, biuro firmy. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Czas pracy ośmiogodzinny. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i awansu. Pracownik powinien nosić do pracy strój biurowy, tj. garnitur, kostium.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. administracyjnych może być zatrudniony, np.: we wszystkich większych firmach, np. z sektora FMCG/chemicznego/spożywczego/informatycznego, a także w instytucjach państwowych, np. szpital, Urząd Miasta.


ZAROBKI

Specjalista ds. administracyjnych zarabia w granicach od 2,500 zł do 4,500 zł i wyżej + premia. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Administracja biurowa