Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kontroler Weterynaryjny

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie technologii produkcji - pobieranie próbek z produkcji oraz sprawdzenie aktualnych książeczek zdrowia kadry pracowniczej.


WYMAGANIA

Kontroler Weterynaryjny powinien posiadać min. wykształcenie wyższe weterynaryjne, a także prawo jazdy kat. B oraz znać dobrze obsługę komputera. Poza tym, pracownik taki musi mieć wiedzę ze znajomości przepisów prawa weterynaryjnego i kodeksu postępowania administracyjnego. Kontroler weterynaryjny powinien również cechować się, m.in.: spostrzegawczością, zdolnościami organizacyjnymi, komunikatywnością, samodzielnością, kreatywnością i odpowiedzialnością oraz odpornością na sytuacje stresowe.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie, tzw. kontrole w firmach. Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kontroler Weterynaryjny może pracować, np. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, Krajowym Inspektoracie Weterynarii, w Inspektoracie Celnym.


ZAROBKI

Pensja pracownika tego kształtuje się od 2,200 do 3,500 zł i wyżej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kontroler Weterynaryjny

zobacz więcej ofert pracy dla Kontroler Weterynaryjny