Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Kontraktu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik kontraktu jest osobą odpowiedzialną za realizację danego kontraktu, na każdym etapie jego realizacji. W praktyce przekłada się to głównie na nadzorowanie podległego sobie personelu oraz wszystkich podwykonawców zaangażowanych w wykonywanie założeń kontraktu. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko; poza merytorycznym nadzorem zarządzanych jednostek, do przydzielonych kierownikowi obowiązków należy także nadzór techniczny - prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej. Kierownik kontraktu pozyskuje nowych klientów i podtrzymuje kontakty z obecnymi, służąc im swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania wszelkich potencjalnych problemów mogących wystąpić podczas realizacji kontraktu. Kierownik kontraktu jest przełożonym kierownictwa budowy, działu przygotowywania produkcji, działu kalkulacji kosztów i robót budowlanych. Posiada także swojego zastępcę.


WYMAGANIA

Z racji szerokiego spektrum obowiązków, kierownik kontraktu musi być osobą wszechstronnie uzdolnioną, posiadającą szereg kwalifikacji zawodowych; przeważnie na tym stanowisku wymaga się od kandydatów wyższego wykształcenia technicznego, posiadania niezbędnych uprawnień budowlanych, doświadczenia na stanowisku kierowniczym, umiejętności sterowania kapitałem ludzkim i finansowym, a także znajomości mechanizmów marketingowych. Kierownik kontraktu musi biegle znać przepisy prawa budowlanego, którą to wiedzę aktualizuje na bieżąco wraz z każdą jego nowelizacją. Musi także orientować się w obecnej sytuacji rynkowej. Równie istotnym wymogiem jest umiejętność samodzielnego planowania i rozliczania kosztów, oraz prowadzenia dokumentacji finansowej.


WARUNKI PRACY

Kierownik kontraktu pracuje w biurze firmy, w której jest zatrudniony, sporządzając dokumentację. Przebywa także na terenie, przeznaczonym pod realizację kontraktu, kontrolując prace jednostek wykonawczych, oraz kontaktuje się z klientami. Kierownik kontraktu składa także raporty przełożonym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarza branża budowlana - mowa tu zarówno o prywatnych przedsiębiorstwach, jak i publicznych jednostkach infrastruktury.


ZAROBKI

Kierownik kontraktu zatrudniony w dużej firmie, zaangażowanej do realizacji poważnego projektu może liczyć na miesięczne wynagrodzenie sięgające kwoty 12 tysięcy złotych miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Kontraktu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Kontraktu