Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Projektu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem osób bezpośrednio podległych oraz koordynacja działań osób współpracujących w ramach danego przedsięwzięcia, określanie potrzeb projektu (czas, zasoby, budżet), nadzór nad przygotowaniem pełnej dokumentacji technicznej, sporządzanie kalkulacji materiałowej nowego produktu, przygotowanie dokumentacji projektowej do katalogów i innych materiałów promocyjnych, prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji projektu zgodnie z założonymi wskaźnikami i harmonogramem. A także negocjuje i współpracuje z firmami kooperującymi i poddostawcami, oraz współpracuje z zarządem, i prowadzi prezentację, szkolenia na temat projektu.


WYMAGANIA

Kierownik projektu powinien mieć wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane są też studia podyplomowe z zarządzania projektami lub MBA, a także znać w stopniu dobrym j. angielski i obsługę komputera. Poza tym, pracownik ten musi mieć też doświadczenie w prowadzeniu projektów, znać narzędzia do zarządzania projektami i techniki oprogramowania wspierającego, i systematyzującego działania nad projektem, a także umieć koordynować działania wieloosobowego zespołu. Kierownik projektu powinien też cechować się, m.in.: zdolnościami analitycznymi i planistycznymi, systematycznością i orientacją na rezultaty, komunikatywnością, operatywnością, wyobraźnią przestrzenną, a także mieć umiejętności negocjacyjne, być dyspozycyjny i odporny na stres.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie, np. spotkania z kontrahentami, klientami.. Stanowisko samodzielne, pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika. Większość osób zajmujących to stanowisko jest w przedziale wiekowym 27- 40 lat. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego, np. szkolenia, kursy oraz awansu, np. na dyrektora generalnego lub zarządzającego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik projektu może kierować, np.: projektami informatycznymi, telekomunikacyjnymi, finansowymi, inwestycyjnymi, np. w budownictwie.


ZAROBKI

Pensja kierownika projektu zależy od zakładu pracy oraz rodzaju projektu. Wynagrodzenie kształtuje się w granicach od 5 tys. zł - 30 tys. zł. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Projektu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Projektu