Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Doradca Zawodowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Doradca zawodowy zajmuje się doradzaniem i określaniem możliwych ścieżek kariery osobom bezrobotnym lub stojącym na progu życia zawodowego, a także tym, którzy widzą potrzebę zmiany obecnego miejsca zatrudnienia lub przekwalifikowania. Charakterystyka zawodu zawiera w sobie cechy profesji psychologa, lub konsultanta. Na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, oraz szczegółowego wywiadu, przeprowadzonego z zainteresowanym, doradca zawodowy opracowuje dla niego propozycje alternatywnych ścieżek kariery, dopasowanych do jego kwalifikacji, wykształcenia, wieku, płci, zainteresowań i predyspozycji. Lecz doradca nie zajmuje się wyłącznie pracą zawodową petentów; oferuje szkolenia, kursy, kierunki studiów i profile szkół zawodowych i techników, których ukończenie umożliwi im osiągnięcie założonych celów zawodowych.


WYMAGANIA

Najczęściej doradcami zawodowymi zostają osoby, legitymujące się dyplomem ukończenia wyższych studiów na kierunku psychologia lub pedagogika z jedną ze specjalności. Obecnie jednak tworzone są specjalne kierunki, kształcące specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze muszą posiadać określone cechy personalne, pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów zgłaszających się do nich osób, oraz dogłębną znajomość dostępnych kierunków kształcenia, stanowisk pracy, zawodów i bieżącej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na określone stanowiska pracy. Istotna będzie także znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy osoby wykształconej w tym charakterze jest biuro doradztwa zawodowego, jednostki oświatowe i urzędy pracy. Praca doradcy zawodowego polega na zbieraniu szczegółowego wywiadu z zainteresowaną osobą i opracowywaniu propozycji rozwoju zawodowego, adekwatnego do pozyskanych w ten sposób informacji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze doradcy zawodowego oferują wymienione wyżej placówki i instytucje – biura doradztwa zawodowego, placówki oświatowe i agencje pracy.


ZAROBKI

Zarobki doradcy zawodowego rozpoczynają się od kwoty 1500 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Doradca Zawodowy

zobacz więcej ofert pracy dla Doradca Zawodowy