Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Elektronik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Elektronik - osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Elektronik jest człowiekiem wszechstronnym - zna się nie tylko na sprzęcie, ale też na jego oprogramowaniu. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor. Osoba na tym stanowisku ma wiele możliwości rozwoju i staje przed dużymi wyzwaniami.


WYMAGANIA

Do wykonywania zawodu elektronika wystarczy wykształcenie średnie specjalistyczne. Mile widziana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, ponieważ w zakładach produkcyjnych wiele urządzeń posiada instrukcje w językach obcych. W firmach świadczących usługi dla osób prywatnych wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać następujące cechy: zainteresowania techniczne, systematyczność, cierpliwość, spostrzegawczość, zdolności manualne, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność. Ponadto elektronik musi na bieżąco pogłębiać swoją wiedzę, śledząc nowinki techniczne, np. w prasie specjalistycznej.


WARUNKI PRACY

Elektronik pracuje w zakładzie produkcyjnym lub usługowym. Pracując w zakładzie produkcyjnym, elektronik przebywa w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie zajmuje się głównie montażem układów elektronicznych. Z kolei praca w zakładzie usługowym polega na kontakcie z klientem. Elektronik wyjeżdża do klienta i pracuje samodzielnie - wykrywa uszkodzenie sprzętu i w miarę możliwości likwiduje szkodę na miejscu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Elektronik może znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektronicznym oraz w usługach, w których wymagana jest znajomość elektroniki.


ZAROBKI

Zarobki elektroników wahają się od 2300 zł do 4376 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Elektronik

zobacz więcej ofert pracy dla Elektronik