NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Oddziału ds. Obsługi Klientów Indywidualnych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik oddziału do spraw obsługi klientów indywidualnych, jest głównym koordynatorem działań, mających na celu maksymalizację wydajności systemu obsługi klientów indywidualnych banku lub instytucji finansowej. Kierownik nadzoruje prace personelu wykwalifikowanego w obsłudze klientów indywidualnych, samodzielnie także kontaktując się tylko z klientami strategicznymi dla placówki. W praktyce, kierownik oddziału zajmuje się całokształtem zabiegów, mających umożliwić poprawne funkcjonowanie oddziału lub filii, wliczając w to podążanie za odgórnie narzuconą strategią jednostki macierzystej banku lub instytucji. Kierownik monitoruje bieżące otoczenie rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurencyjnych graczy, oraz potrzeb i oczekiwań klientów, składając raporty na ręce bezpośrednich przełożonych.


WYMAGANIA

Osoba aplikująca na stanowisko kierownika oddziału ds. obsługi klientów indywidualnych musi legitymować się dyplomem ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, a także dogłębną wiedzą w zakresie prawa bankowego, marketingu i promocji. Niezwykle istotne jest także w oczach pracodawcy doświadczenie, zdobyte w banku lub instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta indywidualnego. Kierowniczy charakter stanowiska wymusza posiadanie zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu. Konieczne będą także szczególne umiejętności numeryczne i analityczne, oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Ze względu na częste w perspektywie kontakty z klientami, wymagane są także predyspozycje interpersonalne, oraz umiejętności negocjacyjne.


WARUNKI PRACY

Kierownik oddziału ds. obsługi klientów indywidualnych wykonuje pracę w przeważającej części biurową. Z wyłączeniem bezpośrednich kontaktów z personelem banku i klientami, obowiązki kierownika wykonywane są przed ekranem komputera, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. Kierownik może spodziewać się służbowego telefonu komórkowego czy przenośnego komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w bankach i instytucjach finansowych różnego rodzaju.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku zawierają się w przedziale od 4000 złotych do 10000 złotych brutto miesięcznie, w zależności od stażu i umiejętności pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Oddziału ds. Obsługi Klientów Indywidualnych

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Oddziału ds. Obsługi Klientów Indywidualnych