Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. przetargów

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. przetargów jest odpowiedzialny za przygotowywanie, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji niezbędnej do udziału w przetargach. Do jego obowiązków należy również wyszukiwanie informacji o przetargach oraz składanie ofert. Osoba zatrudniona na tym stanowisku kontroluje również prawidłowy obieg dokumentacji przetargowej oraz dba o prowadzenie rejestru i archiwizację prowadzonych postępowań.

 

WYMAGANIA

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna legitymować się posiadaniem wykształcenia wyższego oraz kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalista ds. przetargów powinien posiadać praktyczną znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz umiejętność przygotowywania dokumentów przetargowych.  Bardzo istotna jest również samodzielność i dobra organizacja pracy oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office. Z racji specyfiki pracy pożądane jest również posiadanie prawa jazdy kat. B oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego (np. niemieckiego). 

 

WARUNKI PRACY

Praca specjalisty ds. przetargów łączy w sobie elementy pracy biurowej oraz pracy w terenie (konieczność częstych wyjazdów służbowych). Praca wiąże się z podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji, dlatego może wywoływać wiele sytuacji stresowych.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. przetargów może znaleźć zatrudnienie w firmach z branży budowlanej czy elektronicznej.

 

ZAROBKI

Zarobki specjalisty ds. przetargów wahają się od  3000 do 5000 zł. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może również liczyć na benefity w postaci szkoleń podnoszących posiadane kwalifikacje oraz pakietu socjalnego. 

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. przetargów

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. przetargów