Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw ryzyka kredytowego jest członkiem zespołu, powołanego do sprawowania kontroli nad procesem decyzyjnym, w zakresie przyznawania kredytów oraz analizy ryzyka kredytowego w przypadku nowych wniosków. Specjaliści ds. ryzyka kredytowego sprawdzają, czy w przypadku dotychczas rozpatrzonych wniosków kredytowych nie dopuszczono żadnych nieprawidłowości, jednocześnie weryfikując ryzyko kredytowe obecnie rozpatrywanych wniosków, ewentualnie wnosząc o zmianę klasyfikacji w konkretnych przypadkach. Osoba obsadzona na tym stanowisku analizuje ryzyko kredytowe i sprawdza poprawność dotychczas przeprowadzonych analiz.


WYMAGANIA

Podobnie jak w przypadku innych stanowisk, obecnych w dziedzinie finansów i bankowości, najczęściej spotykane wymagania kwalifikacyjne obejmują konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej, na kierunku takim jak ekonomia, finanse i rachunkowość lub inne, związane z finansami, oraz wieloletnie doświadczenie, pozyskane w instytucji lub firmie, należącej do branży finansowej. Osoby zatrudnione na tym stanowisku muszą odznaczać się ponadprzeciętnymi zdolnościami numerycznymi i analitycznymi, a także interpersonalnymi, co ułatwi im efektywną pracę w zespole. Konieczna będzie także znajomość biegłej obsługi komputera, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, występującym w danej instytucji. Spora odpowiedzialność, jaka spoczywa na specjaliście ds. ryzyka kredytowego, a także zakres jego obowiązków może powodować sytuacje stresogenne, a także konieczność zostawania w miejscu pracy "po godzinach", dlatego też istotne są w tym zawodzie cechy takie jak wytrwałość i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw ryzyka kredytowego jest pracą biurową, wykonywaną za pomocą komputera, oraz polegającą na weryfikowaniu dokumentacji, dotyczącej przyznanych kredytów. Miejscem pracy specjalisty jest więc oczywiście przestrzeń jednostki banku, w którym został zatrudniony.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarza branża bankowości.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 3500 złotych brutto miesięcznie, i mogą wzrastać, w zależności od banku i stażu pracownika.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego