Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji to osoba, która odpowiada za efektywną windykację należności kredytowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy: prowadzenie windykacji należności kredytowych, analiza sytuacji finansowej klientów, ocena propozycji restrukturyzacyjnych składanych przez kredytobiorców, sporządzanie planów działań restrukturyzacyjnych wobec klientów banku, przeprowadzanie analizy zabezpieczeń majątkowych kredytobiorcy, prowadzenie negocjacji w celu restrukturyzacji długów, współpraca z agencjami windykacyjnymi, reprezentowanie Banku w kontaktach z klientami oraz prowadzenie negocjacji, monitorowanie terminowości spłat i sytuacji ekonomicznej klientów, sporządzanie pism i dokumentów związanych z prowadzonymi procesami, współpraca z Doradcami Klienta, prowadzenie windykacji sądowej, przygotowywanie raportów i zestawień prowadzonej korespondencji z klientami.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji powinien mieć wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczno - prawne oraz prawo jazdy kat. B, a także dobrze znać obsługę komputera ze szczególnym wskazaniem na MS Excel oraz język angielski. Ważną kwestią jest też znajomość podstawowych przepisów z zakresu prawa bankowego oraz wiedza z zakresu zarządzania finansami, a także, co najmniej 2 letnie doświadczenie w windykacji. Poza tym pracownik ten musi znać podstawy negocjacji i posiadać umiejętność perswazji oraz cechować się: umiejętnościami analitycznymi/biznesowymi, silną osobowością, komunikatywnością, zdecydowaniem, cierpliwością, skrupulatnością, wysokim tempem i dyscypliną pracy, asertywnością, nastawieniem na efekt wykonywanych zadań oraz dobrą organizacją czasu pracy i odpornością na stres. Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji musi również na bieżąco śledzić przepisy około bankowe, np. prawo spółek handlowych, celne, ustawa o podatku dochodowym od osób, prawo bankowe, wekslowe i ustawy o rachunkowości.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie (wizyty u dłużników). Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Osoba na tym stanowisku musi posiadać wysoką odpornością na stres. Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji powinien nosić strój biurowy, tj. skromny i formalny: mężczyzna - garnitur, a kobieta - kostium. Istnieje możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych i awansu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji może pracować, np. we wszystkich instytucjach bankowych/finansowych.


ZAROBKI

Wynagrodzenie tego pracownika często składa się z podstawy oraz prowizji, która zależy, m.in. od osiąganych wyników. Pensja Specjalisty ds. Windykacji i Restrukturyzacji kształtuje się w średniej krajowej i wyżej. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, laptop, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji