Lista stanowisk - Specjalista Analityk Systemu Komputerowego

Polecane oferty - Informatyka / Administracja

Specjalista Analityk Systemu Komputerowego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista analityk systemu komputerowego to osoba odpowiedzialna za analizę i dostosowanie procesów, które docelowo mają podlegać informatyzacji w firmie lub instytucji. Analityk przygotowuje szczegółowy plan wdrożenia systemu informatycznego w oparciu o wytyczne, dostarczone przez klienta, opracowuje we współpracy z programistami oprogramowanie, mające spełnić określone zadania, a następnie prowadzi szereg testów, by sprawdzić, czy stworzony system spełnia oczekiwania klienta. Analityk systemu komputerowego nadzoruje instalację oprogramowania, a także prowadzi szkolenia z zakresu jego obsługi dla pracowników firmy. Kiedy system komputerowy zostanie już wdrożony, analityk kontroluje jego działanie, wykrywając ewentualne nieprawidłowości i prowadzi prace konserwacyjne.


WYMAGANIA

Osoba aplikująca na to stanowisko musi legitymować się dyplomem ukończenia wyższej uczelni technicznej – preferowane kierunki to informatyka i pochodne. Doświadczenie nie zawsze jest wymagane, pracodawcy chętnie decydują się na osoby, które świeżo ukończyły edukację, a nawet takie, które wciąż studiują – w ramach praktyk lub staży, a następnie stałego zatrudnienia. Analityk systemu komputerowego musi być osobą posiadającą szczególne zdolności numeryczne i analityczne, zaangażowaną w wypełnianiu powierzonych obowiązków. Pracodawcy preferują osoby posiadające inicjatywę i kreatywność, zdolne do zaspokojenia niestandardowych potrzeb klientów, w zakresie obsługi informatycznej firm i instytucji. Oczywiście od analityka oczekuje się znajomości języków programowania i innych zagadnień, potrzebnych do budowy systemu komputerowego.


WARUNKI PRACY

Praca analityka jest pracą wykonywaną za pośrednictwem komputera, przeważnie w przestrzeni biurowej firmy. Ponadto analityk kontaktuje się z klientem w celu omówienia szczegółów zlecenia, oraz ewentualnych poprawek w gotowym projekcie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ściśle współpracuje z programistami i innymi osobami, zatrudnionymi w firmie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają firmy informatyczne, zajmujące się kompleksową obsługą firm i instytucji.


ZAROBKI

Średnie zarobki na tym stanowisku kształtują się w granicach 5000 złotych brutto miesięcznie.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Informatyka / Administracja