NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Informatyki

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego celu osobnego stanowiska, lecz także weryfikuje potrzeby firmy w kontekście wdrożenia nowych systemów informatycznych. Specjalista ds. Informatyki jest odpowiedzialny za konserwację sprzętu i organizowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dlatego też do jego obowiązków należy przechowywanie i porządkowanie dokumentacji serwisowej obsługiwanego sprzętu. Specjalista prowadzi także szkolenia dla pracowników firmy, z zakresu obsługi funkcjonujących w niej urządzeń i oprogramowania.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań aplikacyjnych wymienia się głównie konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni technicznej na kierunku takim jak informatyka, lub pochodne, oraz doświadczenie w branży informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych i teleinformatycznych, występujących w firmach i instytucjach, należących do różnych branży. Konieczne będą także zdolności analityczne i numeryczne, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i samoorganizacji pracy własnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku wielokrotnie kontaktuje się z pozostałymi pracownikami różnego szczebla, dlatego też wymagane będą szczególne zdolności interpersonalne.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw informatyki to praca wykonywana przede wszystkim za pośrednictwem komputera, lecz także polegająca na kontaktach z pracownikami różnego szczebla i doraźnym rozwiązywaniem ich problemów w związku z funkcjonującym na terenie firmy systemem teleinformatycznym.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w firmach, należących do różnych sektorów rynku, na obszarze których funkcjonują systemy teleinformatyczne.


ZAROBKI

Średnie zarobki na tym stanowisku kształtują się na poziomie 5000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Informatyki

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Informatyki