Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Jakości Oprogramowania

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier do spraw jakości oprogramowania to osoba, która testuje i wykrywa błędy oprogramowania stworzonego przez programistów. Bierze udział w rozwoju automatyzacji testów funkcjonalnych oraz wykonuje testy wydajnościowe. Jest także odpowiedzialny za zapewnienie wysokiej jakości tworzonego oprogramowania.


WYMAGANIA

Inżynier do spraw jakości oprogramowania musi posiadać: wykształcenie kierunkowe, wiedzę z zakresu kontroli jakości oprogramowania, umiejętność przeprowadzanie testów funkcjonalnych aplikacji i raportowanie wyników, znajomość języków PHP i SQL, znajomość platformy linux/unix oraz aplikacji jmeter, doświadczenie w przeprowadzaniu testów wydajnościowych. Ponadto powinien odznaczać się bardzo dużym zaangażowaniem w pracę nad projektami, zdolnością analitycznego myślenia i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania problemów, dociekliwością, dokładnością, cierpliwością.
Istotna jest także dobra znajomość języka angielskiego.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, biuro. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne pod nadzorem. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności.


MOŻLIWOŚCI ZATRDNIENIA

Inżynier do spraw jakości  oprogramowania może szukać zatrudnienia w dużych firmach z branży IT, zarówno polskich jak i zagranicznych.


ZAROBKI

Wysokość zarobków tego pracownika kształtują się w granicach 2, 500 zł - 5,500 zł. i wyżej (plus system premiowy).

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier ds. Jakości Oprogramowania

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier ds. Jakości Oprogramowania