NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. E-commerce

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

E-commerce to ogólna nazwa dla handlu elektronicznego, prowadzonego za pomocą internetu i urządzeń elektronicznych. Specjalista do spraw e-commerce to osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie procesów, związanych z dystrybucją produktów i usług za pośrednictwem narzędzi e-commerce. Specjalista zajmuje się wdrożeniem i obsługą systemu sprzedaży w internecie, kontrolowaniem poprawności jego funkcjonowania oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi systemu dla pracowników firmy. Osoba obsadzona na tym stanowisku udziela także wsparcia technicznego dla klientów firmy, oraz prowadzi dokumentację dla operacji i transakcji wykonywanych przy pomocy narzędzi systemów e-commerce.


WYMAGANIA

Wśród najczęściej spotykanych wymagań rekrutacyjnych na stanowisko specjalisty do spraw e-commerce wyróżnia się konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższe uczelni ekonomicznej lub technicznej, kierunku związanego ze sprzedażą i promocją, lub informatyką. Ponadto, osoba zatrudniona na tym stanowisku musi być dogłębnie zaznajomiona z mechanizmami, funkcjonującymi w internecie i jego narzędziami. Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe, dlatego też specjalista musi znać zasady funkcjonowania i budowy tych sklepów, posiadać doświadczenie w administrowaniu sklepami internetowymi różnego rodzaju. Specjalista ds. e-commerce musi legitymować się znajomością podstawowych języków programowania i obsługą programów komputerowych – pakietów biurowych i graficznych.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty ds. e-commerce jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną za pośrednictwem komputera i internetu. Specjalista kontaktuje się także z innymi pracownikami firmy, udzielając im wsparcia w zakresie obsługi systemu, a także z klientami – głównie za pośrednictwem zdalnych systemów pomocy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących handel za pośrednictwem internetu i narzędzi elektronicznych. Przede wszystkim tych, które funkcjonują równolegle w internecie – za pośrednictwem sklepu internetowego.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku w uśrednieniu określane są na 4500 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. E-commerce

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. E-commerce