Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw tworzenia dokumentacji technicznej jest osobą odpowiedzialną za realizowanie zadań zawartych już w samej nazwie stanowiska - osoba na nim obsadzona opracowuje szereg planów, schematów, wykazów, etc. określających cechy i budowę produktów, konstrukcji i temu podobnych. Jako osoba posiadająca wykształcenie techniczne i dogłębną wiedzę na temat realizowanych na terenie firmy projektów, specjalista ds. tworzenia dokumentacji technicznej analizuje dane techniczne opisywanych produktów w poszukiwaniu ewentualnych usterek, błędów, ubytków funkcjonalności, potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników, etc. Ze swojej pracy składa szczegółowe raporty, jednocześnie ściśle współpracując z twórcami i projektantami produktu.


WYMAGANIA

Zestaw szczegółowych wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze specjalisty ds. tworzenia dokumentacji technicznych jest ściśle uzależniony od miejsca ich zatrudnienia oraz charakteru pełnionych obowiązków. Z pewnością jednak w każdym niemal przypadku wymagane będzie wykształcenie techniczne - średnie lub wyższe, z odpowiednią specjalizacją. Zdolności umożliwiające efektywną pracę w zespole, oraz obsługa komputera wraz z adekwatnym oprogramowaniem na poziomie zaawansowanym także okaże się koniecznością.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty ds. tworzenia dokumentacji technicznej odbywa się głównie w przestrzeni biurowej i za pośrednictwem komputera.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, należące do różnorodnych branży.


ZAROBKI

Zarobki osób obsadzanych na tym stanowisku są ściśle zależne od miejsca ich zatrudnienia i charakteru pełnionych obowiązków.