Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Projektu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Osoba na tym stanowisku zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i wprowadzeniem w życie nowego projektu. Opracowuje harmonogram przyszłych prac, sporządza niezbędną dokumentację, np. projektową i zdawczo-odbiorczą, oraz nadzoruje przebieg wszystkich realizowanych działań. Bierze udział we wszystkich stadiach projektu, od jego rozpoczęcia i kalkulacji kosztów, przez testy, do ostatecznego odbioru. Ocenia także efekty końcowe działań i wprowadza niezbędne poprawki. Przygotowuje oferty dla klientów zainteresowanych zakupem nowych rozwiązań oraz służy im wsparciem merytorycznym.

WYMAGANIA

Inżynier projektu musi posiadać wykształcenie wyższe i doświadczenie w branży. Ważna jest także znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie B1/B2. Do tego dochodzi znajomość języka technicznego oraz specjalistycznych programów komputerowych – w zależności od sektora np. AUTOCAD, CATIA V5, Siemens STEP 7 i Siemens WinCC flexible. Konieczne są także odpowiednie kompetencje „miękkie”: zarządzanie zespołem, dyspozycyjność, doskonała organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem i elastyczne podejście do klientów.

WARUNKI PRACY

Zazwyczaj inżynier projektu wykonuje swoje obowiązki w biurze lub pracowni, jednak praca może wymagać od niego także wizyt u klientów czy w zakładach produkcyjnych. Współpracuje na co dzień z zespołem ludzi, którym przydziela obowiązki, nadzoruje także ich wykonywanie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynier projektu ma wiele możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach wdrażających nowe produkty. Rekrutacje prowadzą m.in. firmy z sektora samochodowego, energetycznego, budowlanego czy chemicznego.

ZAROBKI

Wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi średnio 4–5 tys. zł, choć zdarzają się osoby zarabiające powyżej tej kwoty – ok. 7–8 tys. zł. Inżynierowie projektu mogą liczyć też na dodatki socjalne, np. premie, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Projektu

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier Projektu