Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Spawania

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier spawania, inaczej inżynier spawalnik, to osoba odpowiedzialna za realizowanie i organizowanie prac spawalniczych w miejscu jego zatrudnienia. Jako specjalista w tym zakresie inżynier opracowuje i wdraża nowe technologie miejsca pracy, weryfikuje jakość realizowanych prac i ich zgodność z przewidzianym wcześniej harmonogramem i wytycznymi technicznymi. Osoba zatrudniona na tym stanowisku koordynuje i nadzoruje prace zespołu spawaczy w podległej mu brygadzie.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze inżyniera spawalnika jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, potwierdzonego dyplomem ukończenia jednego z kierunków technicznych o adekwatnym charakterze. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie pełnionych obowiązków. W konkretnych przypadkach koniecznością może okazać się także posiadanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów.


WARUNKI PRACY

Praca inżyniera spawalnika opiera się na szeregu prac organizacyjnych i nadzorujących. Osoby zatrudnione w tym charakterze wykonują także niektóre zadania samodzielnie, zwłaszcza te, które wymagają pogłębionej wiedzy i doświadczenia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku oferują liczne firmy i przedsiębiorstwa produkcyjne o różnorodnym charakterze prowadzonej działalności.


ZAROBKI

Zarobki spawalników posiadających komplet uprawnień i szkoleń przekraczają zwykle 3000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Spawania

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier Spawania