Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania; inżynierowie to architekci, urbaniści i pokrewni, inżynierowie budownictwa i środowiska, elektrycy, elektronicy i inżynierowie telekomunikacji, mechanicy, chemicy, górnicy, metalurdzy i pokrewni, geodeci i kartografowie, inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni, inżynierowie zarządzania produkcją, oraz inni, niesklasyfikowani w rozporządzeniu.


WYMAGANIA

Jako że inżynierowie zatrudniani są w najróżniejszych firmach i przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych, stawiane przed nimi wymagania rekrutacyjne są niezwykle zróżnicowane. Przeważnie jednak do wykonywania określonego zawodu potrzebne są określone uprawnienia - budowlane (dla inżynierii środowiska, budowlanej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i architektonicznej), oraz geodezyjne (dla geodetów i kartografów). Egzamin pozwalający zdobyć powyższe uprawnienia jest organizowany przez odpowiedni organ samorządowy, lub wyznaczoną przez niego komisję. Aby do niego przystąpić najczęściej należy przejść ustalony okres praktyki zawodowej.


WARUNKI PRACY

Podobnie jak w przypadku wymogów, warunki pracy inżyniera uzależnione są od miejsca zatrudnienia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inżynierowie zatrudniani są w przemyśle, transporcie, firmach telekomunikacyjnych, informatycznych, kopalniach i hutach. Spektrum dostępnych miejsc pracy jest bardzo szerokie, a absolwentów kierunków technicznych uznaje się w Polsce za posiadającą najlepsze perspektywy zawodowe.


ZAROBKI

Zarobki inżynierów są ściśle uzależnione od branży w której funkcjonują, miasta w którym szukają zatrudnienia, czy zdobytego doświadczenia i posiadanych uprawnień. Nie da się więc przytoczyć uśrednionych zarobków tak, by była to kwota miarodajna. Przykładowe jednak zarobki inżyniera zatrudnionego w branży energetyczno-mechanicznej wahają się od 2500 do 6200 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier