Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Menedżer ds. Rozwoju (Business Development Manager)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Business Development Manager, jak sugeruje sama nazwa stanowiska tłumaczonego także jako Menedżer do spraw rozwoju, jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy, marki, lub produktu w szerokim tego sformułowania znaczeniu. Osoba obsadzona na tym stanowisku prowadzi czynną współpracą z niemal wszystkimi działami firmy, wpływając bezpośrednio na sposób ich funkcjonowania i rozwoju. Rozwój ten jest możliwy dzięki prowadzonym przez menadżera badaniom rynku, analizowaniu upodobań określonych grup docelowych, weryfikowaniu wyników sprzedaży firmy, modyfikowaniu strategii finansowej i marketingowej firmy pod kątem bieżących zmian wewnątrz i poza jej obrębem.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze menadżera do spraw rozwoju jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na jednym spośród kierunków ekonomicznych, najlepiej związanym z marketingiem i zarządzaniem. Świadomość budżetowa i zdolność przewidywania reakcji rynkowych wynika przeważnie z wieloletniego doświadczenia, pozyskanego przez potencjalnych kandydatów w pracy na stanowisku o podobnym charakterze. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na to właśnie doświadczenie, a także na referencje wystawione przez poprzednich pracodawców. Kreowanie strategii i planów mających decydować o przyszłości firmy wymaga dużego zaangażowania, lecz także i intuicji biznesowej.


WARUNKI PRACY

Praca Business Development Managera skupia się wokół wypełniania szeregu różnorodnych obowiązków łączących w sobie elementy z zakresu PR, reklamy i promocji, czy zarządzania. Ciągłe kontakty z klientami, współpracownikami i pracownikami firmy to ich podstawa.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.


ZAROBKI

Duży zakres podejmowanych obowiązków i odpowiedzialności z jaką wiąże się ich wypełnianie skutkuje pensjami w przedziale od 10 000 do 35 000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Menedżer ds. Rozwoju (Business Development Manager)

zobacz więcej ofert pracy dla Menedżer ds. Rozwoju (Business Development Manager)