Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Opiekun Marki (Brand Manager)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Brand manager, zwany także w polskojęzycznej wersji opiekunem marki, jest osobą odpowiedzialną za całokształt działań promocyjnych i reklamowych, mających tworzyć wizerunek marki na danym rynku. Do obowiązków brand managera należy koordynowanie i czynne uczestnictwo w poszczególnych etapach wprowadzania produktu na rynek, opracowywanie strategii reklamowej i promocyjnej, badanie rynku pod kątem upodobań grupy docelowej, do której skierowany ma być dany produkt. Obowiązki opiekuna marki mają dość interdyscyplinarny charakter, w części z nich osobę zatrudnioną w tym charakterze wyręczają specjaliści do spraw reklamy, promocji, etc. Brand manager czynnie współpracuje z klientem, oraz osobami pośrednio i bezpośrednio zaangażowanymi w promowanie marki i konkretnych produktów.


WYMAGANIA

Pierwszym i najbardziej istotnym wymogiem, który spełnić powinni potencjalni kandydaci na stanowisko brand managera jest posiadanie wyższego wykształcenia, pozyskanego na kierunku o profilu związanym z reklamą i promocją. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii reklamowych, pozyskiwaniu informacji na temat grup docelowych, przeprowadzaniu badań rynku produktów to bardzo istotne atuty. Brand manager musi legitymować się obszerną wiedzą z zakresu wielu dziedzin z pogranicza finansów, marketingu, zarządzania, a także z obszaru, którego dotyczy działalność danej marki i do której zaliczyć można oferowane przez nią produkty. Doświadczenie w zarządzaniu kapitałem ludzkim to umiejętność niezbędna do wykonywania codziennych obowiązków ze względu na ściśle kierowniczy charakter stanowiska. Kwestią oczywistą pozostaje także konieczność posiadania zdolności obsługi komputera i oprogramowania graficznego.


WARUNKI PRACY

Praca brand managera wiąże się z koniecznością bezpośredniego współpracowania z klientem, oraz wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w promocję danej marki. Obowiązki brand managera łączą w sobie elementy pracy specjalistów do spraw PR, reklamy i promocji, czy administracji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.


ZAROBKI

Zarobki brand managerów, w zależności od firmy w jakiej znajdują zatrudnienia oraz doświadczenia wahają się w przedziale od 3000 do niemal 20 000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Opiekun Marki (Brand Manager)

zobacz więcej ofert pracy dla Opiekun Marki (Brand Manager)