Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Główny Księgowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy, m.in.: sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań do ZUS oraz GUS, przygotowywanie raportów miesięcznych na potrzeby zarządu oraz banku, przygotowanie miesięcznych i rocznych bilansów oraz rachunku wyników. Poza tym musi pełnić nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.


WYMAGANIA

Księgowy powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, mile widziane są certyfikaty zawodowe z dziedziny finansów: ACCA, Biegły Rewident i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz znajomość specjalistycznych aplikacji finansowo-księgowych. Ważną kwestią jest też doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego księgowego lub kierownicze stanowisko w dziale księgowości, rachunkowości. Poza tym, główny księgowy powinien doskonale znać aktualne regulacje ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: predyspozycjami osobowościowymi (dokładność, terminowość, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, dobry poziom komunikacji interpersonalnej). A także umiejętnością analitycznego myślenia, zdolnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami taktycznymi i wysoką odpornością na stres oraz dobrymi relacjami z innymi pracownikami.


WARUNKI PRACY

Praca głównego księgowego zaliczana jest do prac siedzących. Osoba na tym stanowisku musi cechować się dużą odpornością na stres. Dyskwalifikujące księgowego są niepodlegające korekcji wady wzroku. Główny Księgowy może awansować na stanowisko Dyrektora Finansowego, Kontrolera Finansowego lub może zostać powołany na stanowisko Członka Zarządu - w mniejszych firmach.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Główny Księgowy to specjalista na rynku pracy. Miejscem pracy głównego księgowego jest każdy, bank, duże firmy.


ZAROBKI

Wysokość gratyfikacji głównego księgowego zależy od zakresu od położenia geograficznego zakładu pracy i prestiżu. Minimalne wynagrodzenie głównego księgowego kształtuje się od 6108 zł - 9089 zł, średnia pensja to 8800 zł - 10183 zł, natomiast maksymalne wynagrodzenie to 14 830 zł -18 174 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Główny Księgowy

zobacz więcej ofert pracy dla Główny Księgowy