Lista stanowisk - Specjalista ds. rozliczeń

Polecane oferty - Księgowość / Audyt / Podatki

Specjalista ds. rozliczeń

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. rozliczeń to pracownik, który dba o to, by wszystkie dokumenty dotyczące transakcji finansowo-księgowych w firmie były prowadzone w sposób prawidłowy. Może należeć na przykład do działu księgowego przedsiębiorstwa lub pracować w biurze rachunkowym. Nazwa stanowiska często różni się w zależności od zakresu obowiązków, np.
    • specjalista ds. rozliczeń i wprowadzania danych,
    • specjalista ds. rozliczeń i administracji,
    • specjalista ds. kosztów transakcji zagranicznych,
    • specjalista prowadzący rozliczenia barterowe,
    • młodszy specjalista ds. rozliczeń.

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ – ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Charakter pracy osoby na tym stanowisku może być nieco inny np. w międzynarodowej firmie, w której pracownicy często wysyłani są za granicę (i zachodzi konieczność nieustannego rozliczania delegacji), a inny np. w fundacji czy instytucji realizującej projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Do podstawowych obowiązków specjalisty ds. rozliczeń należy:

    • sprawdzanie poprawności dokumentów kupna-sprzedaży,
    • zatwierdzanie kosztów,
    • prowadzenie rejestrów sprzedaży, zamówień,
    • kontrolowanie budżetu firmy,  
    • prowadzenie rozliczeń rocznych i okresowych przedsiębiorstwa,
    • rozliczanie kilometrówki, delegacji,
    • rozliczanie umowy o dzieło, umówi-zlecenie i innych kontraktów, w ramach których wykonywana jest praca na rzecz przedsiębiorstwa,
    • rozliczanie dotacji, np. unijnych,
    • rozliczanie dofinansowania z urzędu pracy i in.,
    • tworzenie wezwań do zapłaty,
    • sporządzanie raportów finansowych,
    • tworzenie analiz kosztów i przedstawianie prognoz.

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ – JAK ZOSTAĆ?

Wymagania dotyczące wykształcenia mogą się różnić – wielu pracodawców wymaga od kandydatów wykształcenia wyższego (ukończenia studiów na kierunku rachunkowość i finanse, ekonomia lub pokrewnym). W wielu przypadkach wystarczy jednak minimum wykształcenie średnie kierunkowe lub ukończony kurs zawodowy, np. na księgowego.

Liczy się przede wszystkim znajomość przepisów podatkowych oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce. Osoba na tym stanowisku musi umieć obsługiwać specjalistyczne programy księgowe. Przeszkolenie w tym zakresie jednak często prowadzone jest już w firmach. Dodatkowe kompetencje to znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych i obsługa urządzeń biurowych.

Istotne są również predyspozycje osobowościowe. Od pracownika oczekuje się:
    • uczciwości,
    • dokładności,
    • zdolności numerycznych,
    • umiejętności dotrzymywania terminów i pracy pod presją czasu.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjaliści ds. rozliczeń, podobnie jak inni pracownicy księgowości, są deficytową grupą zawodową we wszystkich województwach, stanowisko to stwarza zatem dobre perspektywy rozwoju. Pracownicy mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, w których prowadzone są np. transakcje kupna-sprzedaży, rozliczane dotacje, delegacje i inne operacje finansowe.

Z uwagi na charakter pracy specjaliści do spraw rozliczeń zazwyczaj zatrudniani są na umowę o pracę. Inną możliwością jest otworzenie własnej działalności gospodarczej i realizowanie zleceń zewnętrznych.

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ – ZAROBKI

Czy warto przyjąć ofertę pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń? Zarobki są zbliżone do wynagrodzeń księgowych (gdzie mediana wynosi 4230 zł brutto miesięcznie). Na wzrost płac wpływa wielkość i lokalizacja firmy, a także zakres obowiązków i doświadczenie pracownika.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Księgowość / Audyt / Podatki