CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Coolhunter jest osobą badającą nastroje społeczne w odniesieniu do konkretnego produktu. Działa na zasadach podobnych do tak zwanego tajemniczego klienta – zbiera informacje w ukryciu, pozostając osobą anonimową. Coolhunter pracuje na zlecenie danej firmy, produkującej, lub dystrybuującej produkt i chcącej poznać zdanie klientów w najbardziej naturalny sposób, jego popularność wśród zwykłych ludzi, w zwykłym otoczeniu. Badania socjologiczne dają wprawdzie wymierne efekty, jednak ich aktualność jest ograniczona, w przeciwieństwie do stałego „monitoringu”, prowadzonego przez coolhunterów, którzy przekazują bieżące informacje wprost ze swojego otoczenia. Dlatego też coolhunterem może zostać każdy, kto obraca się w środowisku, do którego kierowany jest dany produkt, często sam będąc jego konsumentem. Bardzo często z usług coolhunterów korzystają producenci żywności, napojów, alkoholu i papierosów, którzy chcą wiedzieć, jak przyjmowane są one przez konsumentów w pubach, klubach, czy kawiarniach.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze coolhuntera nie stawia się konkretnych wymagań kwalifikacyjnych. Do wykonywania tej profesji nie potrzeba kierunkowego wykształcenia ani doświadczenia, a jedynie zapału do pracy i terminowego składania raportów „z terenu”. Wielokrotnie coolhunterami zostają studenci, przebywający w wielu klubach i lokalach, na co dzień mający styczność z wieloma rówieśnikami. Oczywiście na współpracę z coolhunterami decydują się firmy, produkujące i dystrybuujące różnorodne produkty, kierowane do różnych grup wiekowych i zawodowych, dlatego też decydującym wymogiem będzie w tym przypadku wiek, płeć, lub miejsce zamieszkania, czy wykonywany zawód.


WARUNKI PRACY

Praca coolhuntera opiera się na zbieraniu opinii konsumentów danego produktu w swoim naturalnym środowisku. Coolhunter zachowuje anonimowość, a jego miejscem pracy są miejsca, w których normalnie przebywa.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Collhunterów zrzeszają agencje działające na zlecenie wielu firm i producentów, lecz mogą nimi zostać także osoby niezrzeszone, pracujące na zlecenie.


ZAROBKI

Zarobki coolhuntera są niezwykle trudne do określenia, jednak praca w tym charakterze może być traktowana raczej jako praca dorywcza.