CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

W czasach najnowszych, czasach przewagi branży usługowej nad produkcyjną i ogromnego znaczenia mediów, najważniejszym dobrem, na które popyt stale rośnie, jest informacja. Infobroker to osoba, która zajmuje się profesjonalnym pozyskiwaniem informacji na zlecenie osób prywatnych, firm, instytucji i organizacji, w oparciu o ściśle wyznaczone kryteria. Infobroker pozyskuje je w oparciu o kontakty, źródła pisane i niepisane znane przeważnie tylko sobie i przekazuje je w formie zwięzłego raportu na ręce zleceniodawcy. Profesjonalizm infobrokera przejawia się w ponoszeniu przez niego pełnej odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość przekazywanych odbiorcy danych, oraz za możliwe wyczerpanie tematu we wszystkich jego aspektach. Infobroker to zawód przyszłości, wciąż mało znany i popularny, jednak z roku na rok pozyskujący coraz większe znaczenie we współczesnym świecie.


WYMAGANIA

Choć oficjalne, formalne wymogi, stawiane przed infobrokerami przez potencjalnych zleceniodawców praktycznie nie istnieją, w rzeczywistości fakt ten nie umniejsza zawodowej konkurencji i konieczności posiadania licznych kwalifikacji. Przede wszystkim renomę infobrokera, a więc i ilość potencjalnych zleceń buduje jego dotychczasowa skuteczność, posiadane referencje od poprzednich odbiorców. Inforbroker musi posiadać liczne kontakty i źródła informacji, za których rzetelność ponosi odpowiedzialność, musi odznaczać się szczególną dociekliwością, komunikatywnością i zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Osoba wykonująca obowiązki infobrokera to osoba wszechstronnie wykształcona, legitymująca się przeważnie wyższym wykształceniem i posiadająca wiedzę z pogranicza wielu dziedzin.


WARUNKI PRACY

Trudno sklasyfikować miejsce pracy infobrokera, gdyż może nim być niemal każde miejsce na Ziemi, w którym znajduje on informacje atrakcyjne z punktu widzenia zleceniodawcy. Da się jednak określić narzędzia pracy infobrokera – są nimi gruby notes, wypchany po brzegi adresami i telefonami osób, mogących udzielić mu interesujących informacji i wskazówek, a także internet z aktywnym połączeniem internetowym. Telefon i samochód z pewnością ułatwią pracę w terenie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Infobroker pracuje przeważnie w oparciu o odrębne zlecenia, w charakterze freelancera, lub jako stały pracownik dużej firmy lub organizacji, której działalność wymusza ciągłe pozyskiwanie informacji.


ZAROBKI

Zarobki infobrokera są ogromną zagadką. W zależności od ilości i rangi zleceń osoba zatrudniona w tym charakterze może zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, podczas, gdy w przypadku przeciwnej skrajności przez cały miesiąc nie uda się zarobić nawet złotówki.